Medlem

Mer än någonsin upplever vi hur viktigt det är att arbeta tillsammans. Organic Sweden är en plattform för samverkan med drygt 100 medlemmar. Vi verkar för att öka kunskapen och engagemanget för ekologiska livsmedel och driver på för ökad försäljning och export av ekologisk mat och dryck. 

Vi vill ha fler medlemmar! För ju fler vi är desto större möjlighet har vi att påverka i debatten, driva de frågor som är angelägna för alla ekologiska producenter – vare sig det handlar om gemensamma kampanjer, exportsatsningar eller annat påverkansarbete. 

Vi måste värna om matlandet Sverige med den mångfald av småskaligt producerad mat och dryck som skapar en levande landsbygd. Vi måste värna om de mindre ekologiska livsmedelsproducenterna som jobbar i samklang med naturen för att gynna biologisk mångfald, rent vatten och levande jordar.