Varför bli medlem i Organic Sweden? (veronica's copy)

Mer än någonsin upplever vi hur viktigt det är att arbeta tillsammans. Organic Sweden är en plattform för samverkan med drygt 100 medlemmar. Vi verkar för att öka kunskapen och engagemanget för ekologiska livsmedel och driver på för ökad försäljning och export av ekologisk mat och dryck. 

Vi vill ha fler medlemmar! För ju fler vi är desto större möjlighet har vi att påverka i debatten, driva de frågor som är angelägna för alla ekologiska producenter – vare sig det handlar om gemensamma kampanjer, exportsatsningar eller annat påverkansarbete. 

Vi måste värna om matlandet Sverige med den mångfald av småskaligt producerad mat och dryck som skapar en levande landsbygd. Vi måste värna om de mindre ekologiska livsmedelsproducenterna som jobbar i samklang med naturen för att gynna biologisk mångfald, rent vatten och levande jordar.Som medlem i Organic Sweden får du tillgång till:

  • Delta i gemensamma kampanjer som driver den ekologiska försäljningen 
  • Tillgång till gemensamt kampanjmaterial och kommunikationsstöd 
  • Delta i gemensamma exportsatsningar och tillgång till gemensamt exportkoncept 
  • Tillgång till ett unikt nätverk och en mötesplats för kunskapsutbyte 
  • Löpande uppdateringar om nyheter på ekomarknaden i våra digitala kanaler 
  • Rapporter och trendspaningar om ekomarknadens utveckling 
  • Rabatt på Organic Swedens konferenser och event


Medlemsavgifter 2021

Prislista för medlemskap i Organic Sweden:

Företag
Medlemsavgift
Serviceavgift
Totalt

Omsättning <10 Mkr

500 kr

1250 kr

1 750 kr*

Omsättning 10 - 25 Mkr

500 kr

3500 kr

4 000 kr

Omsättning 25 - 50 Mkr

500 kr

7500 kr

8 000 kr

Omsättning 50 - 100 Mkr

500 kr

15 500 kr

16 000 kr

Omsättning 100 - 150 Mkr

500 kr

22 000 kr

22 500 kr

Omsättning >150 Mkr

500 kr

30 000 kr

30 500 kr Hitta nya försäljningskanaler för dina ekologiska produkter!

I coronakrisens spår har många livsmedelsproducenter tappat sina primära kunder – restauranger, kaféer, hotell och konferensanläggningar. Med anledning av den här utvecklingen har Organic Sweden tagit initiativ till att utveckla en portal som ska hjälpa företagen att hitta nya försäljningskanaler. Syftet med portalen är att främja produktionen och konsumtionen av ekologiska och KRAV-märkta produkter genom att koppla ihop er producenter med potentiella inköpare i och utanför Sverige. 

Som medlem i Organic Sweden kan du exponera ditt varumärke och dina produkter här på portalen och nå inköpare, både här i Sverige och på internationella marknader. Priserna nedan under kolumnen ”installation” är en uppstartskostnad medan ”uppdateringar” avser kostnaden för varje enskild uppdatering eller produkt som läggs till. 

Organic Sweden granskar allt innehåll innan det publiceras på portalen och säkerställer att texten är korrekt och att bilderna lever upp till en hög kvalitet.  

Tjänster

Installation

Uppdateringar

Företagssida

1900 SEK

350 SEK (text)

550 SEK (bilder)

Produktsidor 

0

475 SEK 

Bildredigering

500

500


Prislista för startavgift och uppdatering:  (kopia av tabell för att ha det sparat)

TjänsterStartavgiftStartavgift för medlemmar i Organic SwedenUppdateringar, för alla
Företagssida2 500 SEK
gratisText: 350 SEK
Bilder: 550 SEK
Produktsida
manuellt inlagd
(per produkt)
150 SEK8 produkter gratis150 SEK
Produktsida
via fil import *
(per produkt)
80 SEK20 produkter gratis80 SEK
Bildredigering
(per bild)
250 SEK20 bilder gratis250 SEK

Priserna är exkl. moms.

Vad säger våra medlemmar?

”I vårt grannland Danmark är så gott som samtliga ekoföretag medlemmar i Organic Denmark. Om vi på samma sätt samlar oss i Sverige får vi genom Organic Sweden en plattform för samverkan – inte minst kring kampanjer som EKO-september. Våra möjligheter att få stort genomslag ökar om vi är fler som kampanjar tillsammans. Att Organic Sweden har tagit fram en kampanjverktygslåda och strategi för att kommunicera alla mervärden kring den ekologiska maten och drycken tycker vi på Saltå Kvarn är mycket värdefullt.”

Jonas Regnér, vd för Saltå Kvarn
”Som småföretagare upplever jag det som stor medlemsnytta att Organic Sweden opinionsbildar och driver frågor som är viktiga för alla oss som jobbar med ekologisk mat och dryck. Vi som driver mindre ekoföretag har mycket att vinna på att jobba ihop och inom Organic Sweden finns ett intressant nätverk av medlemmar som har gemensamma utmaningar och jobbar mot samma mål. Jag kan även vända mig till Organic Sweden för att bolla idéer och få konkret stöd med kommunikation och kampanjer.”  

Kajsa Leander, vd för Berga Bruk

”Om vi ska klara våra miljöutmaningar måste matens klimatavtryck minskas och det är något vi alla behöver bidra till. Vikten av att producenter av ekologiska livsmedel samverkar är större än någonsin, och Organic Sweden gör ett värdefullt jobb med att företräda oss alla.”

– Jens Fylkner, Malmö Chokladfabrik