5 insikter från rapporten Nudging för ekologiskt i butik 2022's image' Nyheter
5 insikter från rapporten Nudging för ekologiskt i butik 2022

Under torsdag den 19 januari lanserade vi rapporten ”Nudging för ekologiskt i butik 2022” som tar sin utgångspunkt i ett antal butiksexperiment som genomfördes under hösten 2022. Syftet var att testa och utvärdera nya kommunikativa grepp för att öka försäljningen av ekologisk mat och dryck. Med rapporten vill vi sprida kunskap om hur man i butik – med relativt enkla medel – kan få fler att välja hållbara ekologiska alternativ. 

Fem insikter från rapporten 

1. Gap mellan attityd och beteende
God djurvälfärd, hållbart producerad, utan kemiska bekämpningsmedel och utan onödiga tillsatser – mervärden som ekologiska produkter levererar på –  har hög prioritet bland konsumenter. Samtidigt hamnar ekologiskt långt ner på listan bland efterfrågade mervärden. Det tyder på att det finns ett gap mellan attityd och beteende som behöver adresseras. 

2. För många alternativ leder till valkollaps
När konsumenter presenteras för många alternativ samtidigt riskerar det att leda till "valkollaps", det vill säga att man ställs inför för många val och som ett resultat stannar i ”status quo” eller avstår från att välja överhuvudtaget. 

3. Samlad exponering ger fördelar och nackdelar
Ibland placeras ekologiska och vegetariska alternativ på en och samma plats. Samlad exponering gör det enkelt för trogna kunder att hitta, men svårare för nya kunder och skapar mindre potential för impulsköp. 

4. Synliggör effekten för att öka EKO
Vi synliggjorde effekten av att välja ekologiskt genom att lyfta den ekologiska produktionens bidrag till ökad biologisk mångfald – att det är i genomsnitt 50 procent större artrikedom av pollinerare och växter på ekologiska gårdar. Budskapet aktiverades på färgglada golvdekaler. Det gav dock ingen signifikant effekt på försäljningen för sig självt, men levererade starka resultat i kombination med förändrad placering. 

5. Stor försäljningsökning med ny placering
Vi förändrad placeringen för både Saltå Kvarns och Smakis produkter. De flyttades från sina hemmahörande hyllor till frukt och gröntavdelningen vilket genererade försäljningsökningar på 65 respektive 164 procent.

Ladda ner rapporten här

Om projektet 
Rapporten “Nudging för ekologiskt i butik 2022” är en del av projektet Nudging Organic – ett treårigt projekt som syftar till att öka försäljningen av ekologiska livsmedel genom att utveckla nya innovativa metoder för att driva hållbar beteendeförändring i butik. Bakom satsningen står Organic Sweden och de ekologiska branschorganisationerna Pro Luomo i Finland, Bionext i Nederländerna och BioForum i Belgien. Projektet finansieras till merparten av EU. I Sverige stöttas kampanjen av fem livsmedelsföretag; Swedish Temptations (Bärta), Saltå Kvarn, Smakis, Dava Foods (Lantägg) och Arla Foods. Fotograf: John-Daniel Isaksson