Ekologiska Framtidsdagen 2022's image' Nyheter
Ekologiska Framtidsdagen 2022

25 maj sändes Ekologiska Framtidsdagen från lösdriften på den ekologiska mjölkgården Lovö Prästgård utanför Stockholm.
Eftersom det är valår och vår matproduktion står i fokus bjöd vi in till jordbrukspolitisk debatt.
Som inspel till debatten fick vi inspiration och perspektiv från både Danmarks livsmedels- och jordbruksminister Rasmus Prehn och från Elin Rydström som driver Lovö Prästgård. Vi presenterade också ett åtgärdsprogram från ekobranschens sida som Organic Sweden tagit fram tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna, KRAV, Ekomatcentrum och Naturskyddsföreningen. I åtgärdsprogrammet uppmanar vi våra politiska partier att ta beslut om en reform av livsmedelsstrategin som tydligare styr mot en robust och fossiloberoende matproduktion. Politiska satsningar måste prioritera åtgärder, tekniker och metoder som stärker de ekosystem som vår matproduktion är beroende av. Åtgärdsprogrammet för omställningen till en hållbar livsmedelsförsörjning, som lanserades under dagen, finns att ladda ned här.


Vi hoppas på en bred politisk uppslutning bakom den ekologiska produktionen, med bibehållna mål för ekologisk jordbruksareal och ekologiska inköp i offentlig sektor, samt satsningar på att öka den totala ekokonsumtionen i Sverige.


Tack till alla partners under dagen, besökare och ni som följde evenemanget via vår Youtube-kanal.