FRUKOSTSEMINARIUM OM SKÅNSKA EKO-MARKNADEN's image' Nyheter
FRUKOSTSEMINARIUM OM SKÅNSKA EKO-MARKNADEN

I samband med Nordic Organic Food Fair arrangerar Organic Sweden ett frukostseminarium om den Skånska ekomarknaden den 17/11. Vi har bjudit in skånska producenter och inköpare för att diskutera hur ekomarknaden i Skåne kan utvecklas och hur Eko-Portalen.se kan användas som ett verktyg. 

Program:

8:40 - Frukosten serveras 
9:00 - På agendan

  • Eko-marknaden i Skåne - Mia Davidsson, Länsstyrelsen Skåne, Caroline Hellbacher, KRAV 
  • Utbudet av eko i Skåne - Per Modig, Fagraslätt, Lars Nilsson, ekobonde, Therese Magnusson, Gunnarshögs Gård 
  • Efterfrågan på eko i Skåne - Jens Thulin, Mylla, Joel Lindqvist, Mat- och chokladstudion, Michal Wieloch, ICA Supermarket Fäladstorget 
  • Eko-Portalen.se som verktyg för ökad samverkan 

10:20 - Frukostseminariet avslutas 

Anmäl dig här: https://www.organicsweden.se/anmalan-frukostseminarie-2022 

För frågor kontakta: elias.kvarnback@organicsweden.se