Hur blev Danmark världsledare på ekologiskt?'s image' Nyheter
Hur blev Danmark världsledare på ekologiskt?

Med en marknadsandel på över 12 procent är Danmark världsledande på ekologiskt.Inget land i världen har en högre andel. Hur kommer det sig att vårt grannland Danmark är så framgångsrika både när det gäller sin egen marknad och på export av ekologiskt? Om det här och mycket mer pratade Paul Holmbeck, tidigare Director på Økologisk Landsforening / Organic Denmark, under Ekologiska Framtidsdagen.

Från nisch till världsledare  

Under de senaste 15 åren har ekologiskt gått från att vara ett litet nischsegment i Danmark på några få procent till en marknadsandel på över 12 procent. Inom vissa produktkategorier som yoghurt, morötter och havregryn ligger andelen ekologiskt på över hela 40 procent och för ägg och mjölk ligger andelen på över 30 procent. Bakom framgången ligger dels långsiktiga politiska satsningar och dels en stark politisk samsyn kring det ekologiska jordbrukets mervärden, menar Paul Holmbeck som i över 25 år arbetat på Økologisk Landsforening.

Stark tillväxt av ekologiskt under coronakrisen

Medan tillväxttakten för ekologiska livsmedel i Sverige ser ut att avta växer den kraftigt i Danmark. När coronakrisen drog igång under våren 2020 ökade försäljningen inom det ekologiska sortimentet i Danmark dubbelt så mycket som livsmedelssektorn i stort. Några kategorier med särskilt höga tillväxttal var mjöl (48 %), färdigrätter (36 %) och frukt (35 %), enligt Paul Holmbeck.

Långsiktiga politiska satsningar och nära samarbete med livsmedelsbranschen

I likhet med den nationella försäljningen av ekologisk mat och dryck har även exporten av ekologiska livsmedel från Danmark ökat kraftigt. Likaså konsumtionen av ekologiskt i offentlig sektor. Den här starka utvecklingen har möjliggjorts av långsiktiga politiska satsningar och ett nära samarbete med Økologisk Landsforening, som under det senaste decenniet byggt samarbeten, produktvecklat och kampanjat tillsammans med livsmedelsbranschens aktörer.

Paul berättade om hur Økologisk Landsforening hjälpt danska återförsäljare att strategiskt utveckla sitt sortiment av ekologiskt för att få konsumenten att gå från att handla ekologiska basvaror till att även handla ekologiskt inom kategorier där priskänsligheten är större. En annan viktig komponent i samarbetet med återförsäljarna var att förbättra exponeringen och butikskommunikationen kring de ekologiska produkterna.

Utöver samarbeten med dagligvaruhandeln har Økologisk Landsforening främjat produktutveckling av ekologisk mat och dryck, arrangerat events och skapat breda konsumentkampanjer för att lyfta mervärdena med ekologiskt.

Stark politisk konsensus i Danmark

En nyckelfaktor bakom Danmarks växande ekologiska livsmedelsmarknad har varit stark politisk konsensus. Hela 9 av 10 partier i parlamentet står bakom de långsiktiga satsningarna och handlingsplanerna för ekologiskt. Den breda uppslutningen kan förklaras av att politikerna i stor utsträckning ser att ekologiskt både levererar på flera hållbarhetsaspekter och bidrar till ökad lönsamhet inom jordbruket. På så sätt har ekologiskt blivit ett verktyg för att främja mål inom andra politikområden och skapa tillväxt, menar Paul Holmbeck.

Vad kan Sverige lära av Danmark?

Vad kan Sverige och andra länder dra för lärdomar av Danmarks resa? Paul Holmbeck landade i fyra viktiga insikter:

  • Utveckla och bygg upp kapaciteten hos ideella organisationer som arbetar med den ekologiska sektorn
  • Skapa nära samarbeten med dagligvaruhandel och butiker
  • Engagera alla politiska partier i ekologiskt
  • Kommunicera ”varför” – hur ekologiskt levererar både vad gäller hållbarhet och lönsamhet


 Kort fakta om Økologisk Landsforening / Organic Denmark

Økologisk Landsforening grundades 2002 när åtta organisationer inom den ekologiska sektorn gick samman. Föreningen representerar livsmedelsföretag, lantbrukare, matentreprenörer och konsumenter och har idag 54 anställda. Økologisk Landsforenings verksamhetsområden är marknadsutveckling, dialog & påverkan, kommunikation samt utveckling av hållbara ekologiska odlingsmetoder.

Läs mer om Paul Holmbeck här och följ hans blogg på www.paulholmbeck.com