Insikter från Biofach Congress's image' Nyheter
Insikter från Biofach Congress

Under Biofach arrangeras upp emot 100 föredrag och seminarier. Under dessa behandlas möjligheter, utmaningar och visioner inom eko-sektorn. En hel del av föredragen anknöt till hur sektorn svarat på de ökande produktionskostnaderna det senaste året, samt effekterna av pandemin och kriget i Ukraina.

En årligt återkommande presentation är då FiBL då de släpper rapporten ”The World of Organic Agriculture”. I årets rapport framgår bland annat att försäljningen av ekologiskt ökade med 3,8 procent i Europa under 2021. Vidare belyser FiBLs rapport att Sverige behåller sin position som ett eko-land i världsklass. Med en eko-areal på 20 procent placerar vi oss på sjätte plats i världen. Hela "The World of Organic Agriculture" hittar du här. Gratis att ladda ned. 

Vi besökte även flera andra seminarier och här följer våra subjektiva aha-upplevelse från några seminarium.

Organic and Regenerative – Above and Beyond

Aha-upplevelse från seminariet: Regenerativt jordbruk är hett och används mer av mer som försäljningsargument för livsmedel. Mycket förenar eko med regenerativt, men samtidigt finns en rädsla för att "regenerativt" blir greenwash i och med att begreppet saknar definition och standard. Medverkade gjorde Paul Holmbeck, tidigare Økologisk Landsforening, Karst Kooistra, Tradin Organic Agriculture och Ronald van Marlen, NaNa Bio.


Ukraine: One year after the beginning of the war - innovation power of organic farmers and global supporting strategies

Aha-upplevelse från seminariet: Trots kriget lyckades Ukraina öka sin eko-export i volym under 2022. Dessutom är en ny nationell eko-standard på väg att implementeras. Tyskland och Schweiz har ökat sitt stöd till ukrainska eko-jordbruket sedan kriget bröt ut.

The Future of Organic Certification

Aha-upplevelse från seminariet: AI, Blockchain, biosensorer och drönare skapar nya möjligehter för kontrollen och certifieringsorganen Med hjälp av dessa hjälpmedel kan kontrollen riktas mer mot de miljömässiga resultaten på gården, istället för som nu då fokus är på regeluppfyllelse. I den teknologiska kapplöpningen kan det samtidigt innebära att mindre gårdar får det svårare att mäta sin miljöpåverkan pga kostnaderna för just dessa mätningar. De holitiska, ekologiska principerna måste alltjämt vara grunden även i framtida eko-certifiering. Medverkade gjorde Emanuele Busacca, Regulation Manager på IFOAM Organics international, Michel Reynaud, Vice-President på Ecocert, Marian Blom, Organic Regulation Officer på Bionext och Jan Wicher Kol, Policy Officer på Skal Biocontrole.