Insikter från Ekologiska Framtidsdagen 2020's image' Nyheter
Insikter från Ekologiska Framtidsdagen 2020

Vad kan Sverige lära av Danmark som är världsledande på ekologiskt? Och hur får vi marknadens aktörer i Sverige att samverka för att lyfta ekologiskt under EKO-september 2021?Det var två av centrala frågor som diskuterades under årets upplaga av Ekologiska Framtidsdagen.

Keynote – Hur Danmark blev världsledande på ekologiskt

Ekologiska Framtidsdagen inleddes med ett föredrag av Paul Holmbeck, tidigare Political Director på Økologisk Landsförening/Organic Denmark. Han berättade om hur ekologiskt gick från att vara ett litet nischsegment till att bli en självklar del i danska livsmedelsstrategier och handlingsplaner. En nyckelfaktor bakom Danmarks framgång är den breda politiska enigheten bakom det ekologiska jordbrukets mervärden och de långsiktiga satsningarna, påpekade Paul Holmbeck. Vidare berättade han om hur Økologisk Landsforening i nära partnerskap med dagligvaruhandeln kunnat identifiera produktkategorier där det finns stora tillväxtmöjligheter för ekologiskt att jobba med strategiskt.

Paneldiskussion – Vad kan Sverige lära av Danmarks satsningar?

Föredraget följdes av ett panelsamtal med fem riksdagspolitiker från miljö- och jordbruksutskottet; Isak From (s), Maria Gardfjell (mp), Stina Larsson (c) Betty Malmberg (m) och Elin Segerlind (v). Bland politikerna fanns en samsyn kring fortsatta satsningar på ekologiskt även om vi fortfarande saknar samma breda och starka uppslutning bakom ekologiskt som i Danmark. En annan skillnad mellan våra länder är att man inom politiken i Danmark använder ekologiskt som ett viktigt verktyg för både hållbar utveckling och för ökad lönsamhet och sysselsättning i lantbruket och på landsbygden.

Rundabordssamtal – Samverkan för ökad försäljning

På eftermiddagen låg fokus på hur ökad samverkan mellan producenter och handel kan driva på försäljningen av ekologiskt under 2021. Representanter från olika livsmedelsföretag samlades kategorivis för att diskutera hur kampanjen EKO-september kan bli ett gemensamt verktyg för att sprida kunskap, engagemang och inspiration för att få fler konsumenter att flytta handen i hyllan. Samtalen genererade flera konkreta idéer och förslag som vi kommer ha anledning att återkomma till inom en snar framtid.

MatLust – Hur gör vi verkstad av de nationella målen för ekologiskt?

Parallellt med rundabordssamtalen arrangerade Projekt MatLust ett seminarium om hur offentlig sektor kan främja målen för ekologiskt i Sverige – 30 procent ekologisk odlingsareal och 60 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor. Under seminariet berättar företrädare från olika kommuner om hur de arbetar strategiskt och praktiskt – vilka nycklarna är till framgång.

Summering – Vad tar vi med oss från konferensen?

Nyckelordet för årets upplaga av Ekologiska Framtidsdagen var samverkan. Med ökad samverkan inom politiken, offentlig sektor och inte minst mellan lantbrukare, livsmedelsföretag och dagligvaruhandel kan vi tillsammans påskynda omställningen till mer hållbart matsystem.

Ett längre refererat av Ekologiska Framtidsdagen och konferensens olika programpunkter kommer inom kort. Dessutom återkommer vi också med en länk till en landingsida där du kan ladda ner talarnas presentationer.