Nu underlättar vi för mindre företag med ekologiska produkter's image' Nyheter
Nu underlättar vi för mindre företag med ekologiska produkter

Organic Sweden vill göra det enklare för nystartade och mindre företag med ekologiska och KRAV-märkta produkter att vara med på Eko-Portalen.se.


Organic Sweden ändrar i prislistan för medlemskap och Eko-Portalen. Ändringen görs med avsikt att underlätta för mindre eko-företag som vill samverka för att nå ut på marknaden med sina produkter. Vi vill knyta till oss mindre och nyetablerade aktörer som har ett stort eko-engagemang, säger Charlotte Bladh André, VD på Organic Sweden.

Det här gäller från 2023

Företag med en årsomsättning under 5 miljoner kronor erbjuds Eko-Portalen och medlemskap för 1750 kronor vilket innebär att kostnaden för att gå med sänkts med 2500 kronor.

Om Eko-Portalen

Eko-Portalen är en digital tjänst från Organic Sweden som vill göra det enklare för inköpare i alla led att hitta ekologiska och KRAV-märkta produkter i och från Sverige. Livsmedelsföretagen som presenteras i Eko-Portalen.se får en egen sida för att presentera sitt företag och varumärke. Här visas bland annat företagsbeskrivning, kontaktuppgifter, produkter, länkar till din hemsida och webshop, samt video och bilder som beskriver företaget.

Eko-Portalen är avsedd för alla svenska företag som säljer ekologiska livsmedelsprodukter och råvaror inom B2B till dagligvaruhandel, restauranger och kök, industri eller som privat varumärke. Eko-Portalen vänder sig inte direkt till konsumenter.

Om Organic Sweden 

Organic Sweden är plattformen för alla aktörer på ekomarknaden som vill samverka för ökad försäljning och export av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel.

Som medlem i Organic Sweden verkar du för att:

 • Öka engagemanget, kunskapen och försäljningen av ekologisk mat och dryck
 • Skapa förutsättningar för ökad export av ekologiska livsmedel från Sverige genom de gemensamma exportsatsningar som Organic Sweden medverkar i
 • Accelerera omställningen till en mer hållbar matproduktion och ökad livsmedelsberedskap utifrån de ekologiska principerna – hälsa, ekologi, rättvisa och omsorg
 • Ge den ekologiska livsmedelsmarknaden en stark röst i samhällsdebatten och i dialogen med regeringen och myndigheter kring branschens förutsättningar
 • Förbättra bevakningen och rapporteringen av den ekologiska livsmedelsmarknadens utveckling i Sverige och internationellt

Som medlem i Organic Sweden får du:

 • Delta i och påverka gemensamma satsningar för ökad försäljning och export, exempelvis kampanjer, exportmässor och konferenser
 • Omvärldsbevakning och trendspaning kring ämnen som rör den ekologiska livsmedelsmarknadens utveckling via medlemsexklusivt nyhetsbrev
 • Inbjudningar till kompetenshöjande seminarier, exempelvis om hur man kommunicerar vinsterna med ekologiskt till olika målgrupper
 • Inbjudningar till medlemsträffar där vi diskuterar aktuella frågor som rör utmaningar, möjligheter och trender på marknaden för ekologisk mat och dryck
 • Rådgivning kring hur satsningar på ekologiskt kan stärka ditt företags hållbarhetsarbete
 • Inbjudan till Ekologiska Framtidsdagen, Organic Swedens årliga konferens.

Kontakta info@organicsweden.se om du är intresserad av att bli medlem och synas på Eko-Portalen.