Vi välkomnar satsningarna på eko inom Hållbar Livsmedelskedja's image' Nyheter
Vi välkomnar satsningarna på eko inom Hållbar Livsmedelskedja

Företagen bakom Hållbar Livsmedelskedja vill snabba på omställningen till en mer hållbar livsmedelsproduktion i Sverige till 2030. Nu har WWF och de 15 svenska livsmedelsföretag som står bakom initiativet lanserat en ny gemensam färdplan fram till 2030. I färdplanen är ekologiskt och KRAV-märkt utpekade satsningar för att nå målen.


Hållbar Livsmedelskedja startade 2015 som ett initiativ för att hitta gemensamma lösningar för en hållbar produktion och konsumtion i Sverige. Nu växlas arbetet upp för att bidra till minskade klimatutsläpp, mer biologisk mångfald, ökad resurseffektivitet, godare djurvälfärd och mänskliga rättigheter i en gemensam färdplan till 2030.


Den nya färdplanen går under namnet ”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja”. Den beskriver hur företagen ska jobba för att ”växa toppen” och “lyfta botten” genom att öka andelen hållbara livsmedel samtidigt som mindre hållbara alternativ fasas ut.


– Vi välkomnar Hållbar Livsmedelskedjas färdplan, som lyfter fram vikten av att sätta konkreta mål och göra prioriteringar för att öka andelen ekologiska och KRAV-certifierade produkter. Det är mycket positivt att ekologisk produktion pekas ut som ett viktigt verktyg i omställningen till ett hållbart matsystem, säger Charlotte Bladh André, vd på Organic Sweden.


I Hållbar Livsmedelskedjas modell visar “växa toppen” på de livsmedel som måste öka sin andel för att livsmedelskedjan ska bli mer hållbar. För att växa toppen refererar man till de nuvarande bästa och mest trovärdiga certifieringssystemen på marknaden. Där listas KRAV-märkt och EU-ekologiskt överst bland de prioriterade märkningar som enligt väsentlighetsanalysen kan växa toppen.Hållbar Livsmedelskedja har listat KRAV-märkt och EU-ekologiskt överst bland de certifieringar som enligt väsentlighetsanalysen kan växa toppen.


– Organic Sweden har redan dialog med många företag inom Hållbar Livsmedelskedja och ser fram emot att fortsätta samverka för att andelen ekologiska och KRAV-märkta produkter ska öka. Det är inte minst angeläget nu när utvecklingen går åt fel håll och eko backar, säger Ann Freudenthal, ordförande i Organic Sweden.


Sverige har förlorat 100 000 hektar ekologisk jordbruksareal under 2023, enligt en ny rapport från Ekologiska Lantbrukarna. Minskningen är den största någonsin och andelen ekologisk jordbruksmark är nu på samma nivå som 2014. Detta leder bland annat till att mer kemiska bekämpningsmedel sprids i vår natur och att användningen av klimatskadlig konstgödsel ökar.


Om Hållbar Livsmedelskedja

Medlemmar: Arla, Axfood, Coop, Fazer, Findus, HK Scan, ICA, Lantmännen, Löfbergs, Martin & Servera, Menigo, Orkla, Polarbröd, Pågen, Unilever.

Läs mer på www.hallbarlivsmedelskedja.se