EKO-september

– Kampanjmånaden för ekologiskt

EKO-september är en kampanj som tagits fram för att bidra till mer information och ökad kunskap om hur den ekologiska maten produceras och vad den bidrar till. Kampanjen vänder sig till konsumenter, lantbrukare, förädlingsföretag, dagligvaruhandel, grossister och alla som är intresserade av ekologisk mat.

Målet med EKO-september är att:

  • Främja samverkan i livsmedelsbranschen för att sprida engagemang och öka kunskapen kring ekologiskt samt öka försäljningen av ekologiska och KRAV-märkt mat och dryck
  • Förvandla EKO-september till en återkommande kampanjmånad för ekologiskt

Läs mer om kampanjen och hur ditt företag kan delta på www.heltenkelteko.se
Eko-september Dalarna

Utöver den nationella kampanjen Eko-september, genomför vi vi även en särskild regional satsning på Eko-September i Dalarna. 

Målet med projektet är ökad försäljning genom att utbilda 20 eko-ambassadörer, anordna sex dialogmöten med olika aktörer i livsmedelskedjan och att genomföra försäljningsökande aktiviteter vid tio tillfällen.

Projektet genomförs i samverkan mellan Organic Sweden, Ekologiska lantbrukarna Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarnas län med det tydliga syftet att öka försäljning av ekologiska produkter från Dalarna. Syftet ska uppnås genom att genomföra dialogmöten inom livsmedelsbranschen, utbildning av Eko-ambassadörer, gårdsvandringar, bonde i butik, produktdemonstrationer och kampanjstöd bland annat via sociala medier.

Framöver kommer vi presentera mer information om Eko-september Dalarna här. Om du redan nu har frågor eller vill engagera dig, kontakta anders.heimer@organicsweden.se

Eko-september Värmland

Även i Värmland genomför vi en särskild regional satsning på Eko-September i Värmland.

Syftet med projektet är att öka efterfrågan och försäljningen av lokalt producerade ekologiska livsmedel i Värmland. Projektet vänder sig till blivande EKO-producenter, dagligvaruhandeln med butikspersonal, privata konsumenter och den offentliga sektorn.

Genomförande av projektet består av ett antal insatser som tillsammans stärker och förhoppningsvis ökar efterfrågan och försäljning av lokalt producerade ekologiska livsmedel i Värmland. Detta sker på tre olika sätt:
•    En stor aktivitet är att projektet tar del av det framtagna konceptet i den nationella kampanjen EKO-september till Värmland och sprider koncept och kampansmaterial.
•    Andra aktiviteter i projektet är att addera kunskapen om EKO i befintliga pågående projektet “Närproducerat mat i offentliga miljöer” och deltagande på NIFAs branschdag. Projektet EKO Värmland kommer bidra med den ekologiska dimensionen. Genom att hitta synergier med redan befintliga matarrangemang når projektet målgruppen med information om fördelar med ekologisk produktion och produkter.
•    Projektegna aktiviteter.

Projektets uppenbara mål är att öka försäljningen av ekologiska livsmedel i Värmland och då främst ekologiska livsmedel som produceras i Värmland. De aktiviteter som genomförs inom projektet ska stärka de lokala företagen, öka kunskapen hos butikerna och stärka offentliga och privat konsumenters kunskap om Ekologiska livsmedel.
Försäljningsutvecklingen mäts och analyseras bland 4–5 utvalda produkter inom olika kategorier. Mätningen genomförs under kampanjmånaden respektive under månaden innan för att få en baslinje. På samma sätt mäts försäljningsutvecklingen både år 2023 och 2024. På lång sikt avser projektet bidra till en större efterfrågan på ekologiskt producerade livsmedel från Värmland. 

Framöver kommer vi presentera mer information om Eko-september Dalarna här. Om du redan nu har frågor eller vill engagera dig, kontakta anders.heimer@organicsweden.se


Eko-september Dalarna och Eko-september Värmland genomförs med stöd från EU genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygsutveckling.