Hur upplever du Eko-Portalen?

Organic Sweden har fått beviljat finansiellt stöd av Jordbruksverket för att vidareutveckla Eko-Portalen under 2022 och 2023. Som en del av projektet behöver vi mäta hur du och ditt företag upplever affärsnyttan med portalen. Ytterligare en mätning kommer genomföras under 2023 för att utvärdera om projektet haft en positiv effekt.

Har du problem med att scrolla på den här sidan? Klicka här för att svara på enkäten direkt på google.com