Close Menu

Information till exportföretag

Så arbetar vi för ökad export av ekologisktSå arbetar vi för ökad export av ekologiskt

Organic Sweden verkar för en ökad försäljning och export av ekologiska livsmedel från Sverige. I samverkan med företag och organisationer med samma mål, som KRAV och Business Sweden, arbetar vi fram en nationell exportstrategi för svenska ekologiska livsmedel.


Vi genomför utbildningar, seminarier och workshops för företag som vill exportera ekologiska livsmedel och vi deltar på internationella mässor som Nordic Organic Food Fair i Malmö, Biofach i Tyskland och NOPA i Hongkong.


Vårt mål är att exporten av ekologisk mat och dryck från Sverige ska uppgå till 2 miljarder år 2030. Det motsvarar en fördubbling av dagens nivå.

Stöd till företag som vill exporteraStöd till företag som vill exportera

Den globala marknaden för ekologiska livsmedel växer kraftigt. Särskilt tydlig har tillväxten varit i Europa där försäljningen växte med 8 procent under 2019 och viktiga marknader som Frankrike och Tyskland har de senaste åren visat upp tvåsiffriga tillväxttal. Den här utvecklingen har bidragit till att svenska företag – små som stora lantbruksföretag och livsmedelsföretag – börjat intressera sig allt mer för export.

Vägen till att hitta försäljningskanaler, distributörer och kunder på nya marknader kan dock vara utmanande. Därför har vi här sammanställt en lista med rådgivning och tjänster från organisationer som kan stötta dig och ditt företag i det arbetet:

Biofach 2021
EnglishGermanSwedish