Kommunikationsguide

– Råd & tips för dig som vill kommunicera ekologiskt

Med syfte att underlätta för dig som ska marknadsföra eller på något annat sätt kommunicera om ekologiska livsmedel i kommersiella sammanhang har Organic Sweden och Ekologiska Lantbrukarna med stöd från KRAV tagit fram en Kommunikationsguide. Budskapen har sin bäring i vetenskaplig forskning och regelverket för ekologisk produktion samt granskade av jurister.