Medlemmar

Medlemmarna i Organic Sweden är med och samverkar för ökad försäljning och export av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel. Vill du också bli medlem? Läs mer här.


Sweden Organics digitala plattform ger möjligheter som ett litet företag annars bara kan drömma om. Nu ligger, bokstavligt talat, hela världen öppen framför våra produkter. Läs mer...

Jesper Lindström
Tistelvind

Eko-Portalen fyller verkligen ett behov av att samla och visa upp alla duktiga ekologiska producenter i Sverige som varje dag jobbar för bättre mat för människa och planet. Det är självklart något vi på Bärta vill vara en del av! Läs mer....

Pia Qvarnström
BÄRTA

För oss på Korvhantverk känns Eko-Portalen som en total självklarhet att delta i, eftersom vi ofta hör från våra kunder hur svårt det är att hitta bra svensk ekologisk mat. Här samlas alla produkter på ett ställe! Briljant! Läs mer...

Catarina Randow
Korvhantverk

För oss som exportörer av ekologisk ost var det ett väldigt enkelt val att ansluta oss till Eko-Portalen. Varje inköpare som är intresserad av svensk ekologisk ost kommer att hamna där när de söker och finna: Oss. Läs mer...

Thomas Berglund
Almnäs Bruk

Om vi ska klara våra miljöutmaningar måste matens klimatavtryck minskas och det är något vi alla behöver bidra till. Vikten av att producenter av ekologiska livsmedel samverkar är större än någonsin, och Organic Sweden gör ett värdefullt jobb med att företräda oss alla. Läs mer...

Jens Fylkner
Malmö Chokladfabrik

I vårt grannland Danmark är så gott som samtliga ekoföretag medlemmar i Organic Denmark. Om vi på samma sätt samlar oss i Sverige får vi genom Organic Sweden en plattform för samverkan – inte minst kring kampanjer som EKO-september. Våra möjligheter att få stort genomslag ökar om vi är fler som kampanjar tillsammans. Läs mer...

Jonas Regnér
Saltå Kvarn

Som småföretagare upplever jag det som stor medlemsnytta att Organic Sweden opinionsbildar och driver frågor som är viktiga för alla oss som jobbar med ekologisk mat och dryck. Vi som driver mindre ekoföretag har mycket att vinna på att jobba ihop och inom Organic Sweden finns ett intressant nätverk av medlemmar som har gemensamma utmaningar och jobbar mot samma mål. Läs mer...

Kajsa Leander
Berga Bruk

Om vi ska klara våra miljöutmaningar måste matens klimatavtryck minskas och det är något vi alla behöver bidra till. Vikten av att producenter av ekologiska livsmedel samverkar är större än någonsin, och Organic Sweden gör ett värdefullt jobb med att företräda oss alla. Läs mer...

Jens Fylkner
Malmö Chokladfabrik