Om Organic Sweden

Organic Sweden bildades 2015 av ett stort antal företag och organisationer som alla efterfrågade en plattform för aktörerna på den ekologiska marknaden. I dagsläget har vi cirka 100 medlemmar som samverkar för att öka försäljningen och exporten av ekologisk mat och dryck för att ta vara på det växande marknadsutrymmet både i Sverige och internationellt. Bland våra medlemmar ingår också andra organisationer som verkar för att sprida kunskap om ekologiska livsmedel och ekologiskt jordbruk så som Ekologiska Lantbrukarna, KRAV, EkoMatCentrum och Naturskyddsföreningen.Vision, mission och mål


Vår vision

I Sverige är ekologiskt ett viktigt verktyg för att främja en matproduktion som är långsiktigt hållbar – både för människor, djuren och planeten. 

Vår mission

Organic Sweden är plattformen för samverkan som driver omställningen mot en mer hållbar matproduktion utifrån de ekologiska principerna.

Våra mål för Sverige 2030:

  • 30 procent av jordbruksarealen är ekologiskt certifierad 
  • 60 procent av maten i offentlig sektor är ekologiskt certifierad
  • 20 procent av all mat som säljs är ekologiskt certifierad
  • Exporten av ekologiska livsmedel uppgår till 2 miljarder svenska kronorVerksamhetsområden


Kommunikation

Organic Sweden arbetar för att bidra till ökad kunskap och därmed ökat engagemang för ekologisk och KRAV-märkt produktion och konsumtion. Vi vill bidra till att stärka aktörerna på ekomarknaden genom att vara en plattform för utbyte av erfarenhet och dialog. 

Vi arbetar dagligen med att följa och förmedla nyheter som rör den ekologiska marknaden. Vi arrangerar egna konferenser och event där vi lyfter frågor som vi och våra medlemmar vill driva, bland annat det årliga evenemanget Ekologiska Framtidsdagen. Vi blir ofta tillfrågade om att medverka i intervjuer, genomföra utbildningar, hålla föredrag och delta i debatten på olika sätt.

Försäljning & Export

Organic Sweden verkar för en kraftfullt ökad försäljning och export av ekologiska livsmedel från Sverige. I samverkan med företag och organisationer med samma mål, som KRAV och Business Sweden, arbetar vi fram en nationell exportstrategi för svenska ekologiska livsmedel. 

Vi genomför utbildningar, seminarier och workshops för företag som vill exportera ekologiska livsmedel. Vi deltar på internationella mässor som Nordic Organic Food Fair i Malmö, Biofach i Tyskland och NOPA i Hongkong.

Dialog & Policy

Organic Sweden håller dialog med beslutsfattare, såväl med politiker i regering och riksdag som med ledande personer i företag och organisationer. På så sätt vill vi underlätta arbetet för uppsatta mål, samt delaktigheten i utformningen av åtgärder för en positiv marknadsutveckling och ökad försäljning av ekologiska och KRAV-märkta produkter. Vi arbetar även för att skapa opinion kring frågor som på olika sätt kan underlätta för aktörerna på den ekologiska marknaden.

Kansli


Praktik

Vi samarbetar med några olika utbildningar för att bjuda in studenter från flera studieinriktningar och skolor. Praktiken passar olika utbildningar men det handlar om praktik inom kommunikation, marknadsföring och sociala medier. 

Vi vill erbjuda intressanta praktikplatser där du både arbetar tillsammans med oss i organisationen och får ta eget ansvar för vissa arbetsuppgifter. Våra praktikuppdrag passar dig som går på universitet, högskola eller liknande och som har praktik inom utbildningen på minst 15 hp, men helst 30 hp. Tillgängliga praktikplatser kan finnas under både våren och hösten.

Hör av dig till oss på info@organicsweden.se om du är intresserad av praktikplats.Styrelse