Om Eko-Portalen

Foto: Gunnarshögs Gård

Eko-Portalen

Syftet med Eko-Portalen är att hjälpa inköpare från olika delar av livsmedelskedjan – butik, restaurang, café, hotell och andra livsmedelsföretag – att upptäcka mångfalden av ekologiska produkter och råvaror från svenska livsmedelsföretag. 

På Eko-Portalen kan inköpare från Sverige och andra marknader enkelt hitta ekologiska produkter från svenska företag genom att söka efter:  

 • Produkt
 • Nyckelord
 • Kategorier
 • Varumärke
 • Region

Som livsmedelsföretag får du en egen sida där du kan presentera ditt företag och varumärken. Här visas bland annat företagsbeskrivning, kontaktuppgifter, produkter, länkar till din hemsida och webshop, samt video och bilder som beskriver ditt företag. Inköparna kan även ta kontakt med dig direkt genom att fylla i ett kort formulär som skickas som ett mail till dig. 

Eko-Portalen är avsedd för alla svenska företag som säljer ekologiska livsmedelsprodukter och råvaror inom B2B till dagligvaruhandel, restauranger och kök, industri eller som privat varumärke. Eko-Portalen vänder sig inte direkt till konsumenter.

Organic Sweden granskar allt innehåll innan vi publicerar det på portalen och säkerställer att texten är korrekt och att bilderna lever upp till en hög kvalitet.  

Mejla till info@organicsweden.se för att gå med i Eko-Portalen.

Varför gå med i Eko-Portalen? 

 • Du vill öka försäljningen av dina ekologiska produkter
 • Du vill hitta nya kunder i Sverige
 • Du vill hitta nya internationella kunder och distributörer
 • Du vill förbättra den digitala exponeringen av ditt varumärke och dina produkter
 • Du vill bygga ditt varumärke genom att vara med i artiklar, nyhetsbrev och kampanjer på sociala medier 


Vad kostar det att gå med i Eko-Portalen? 

Första året man går med i Eko-Portalen är det en startavgift för installation av en företagssida samt en kostnad per produkt. Från andra året är det en årsavgift för att exponera sitt företag och produkter i Eko-Portalen. ”Uppdateringar” avser kostnaden för varje enskild uppdatering. För uppdateringar av produkter är det en uppstartsavgift samt en avgift per uppdaterad eller ny produkt som läggs till. Det är viktigt att bilderna är i rätt format, annars tillkommer kostnader för bildredigering.  


Lanseringserbjudande 

Vid lanseringen vill vi samla så många företag och produkter på Eko-Portalen som möjligt. Därför erbjuder vi alla våra medlemmar att kostnadsfritt få gå med i Eko-Portalen fram till och med 31 oktober 2021. Erbjudandet är exklusivt för medlemmar i Organic Sweden och dessutom för medlemmar i Ekologiska Lantbrukarna, samt KRAV-certifierade företag. Erbjudandet gäller en företagssida och upp till 8 produkter. 


Prislista

Prislistan nedan utgår från självkostnadspris, det vill säga ger endast täckning för faktiska kostnader för installation, uppdateringar och övrig drift. Efter kampanjperioden och för icke medlemmar gäller nedanstående prislista.

Startavgift:

 • Startavgift för installation och företagssida: 3 900 kr
 • Produktsidor: 120 kr per produkt

Årsavgift

2021 utgår ingen årsavgift för att vara med i Eko-Portalen. Från och med 2022 utgår följande avgifter årligen: 

 • Medlem i Organic Sweden eller Ekologiska Lantbrukarna, eller KRAV-certifierad: 2 500 kr
 • Inte medlem: 5 000 kr

Ingår i årsavgiften:
⇒    Exponering av ditt företag och produkter till inköpare inom Sverige och internationellt
⇒    Marknadsföring i nyhetsbrev och sociala medier
⇒    Kampanjer och events
⇒    Hosting och teknisk support
⇒    Back-up och brandväggar

Uppdateringar och övriga tjänster:

 • Uppdatera text på företagssida: 500 kr
 • Uppdatera bilder på företagssida: 750 kr
 • Uppdatering av produkter: Startavgift: 1 300 kr + 120 kr per produkt
 • Bildredigering: 250 kr per bild


Gå med i Eko-Portalen


Hur du ökar dina möjligheter att skapa nya affärer

Eko-Portalen skapar möjligheter för dig som producent att få direktkontakt med potentiella inköpare i Sverige och internationellt. För att maximera dina möjligheter att få en inköpare att bli kund rekommenderar vi att du tar följande steg:

 • Lägg till en tydlig kontaktperson och flera kontaktalternativ
 • Håll din information och dina kontaktuppgifter på Eko-Portalen uppdaterade
 • Se till att frågor tas om hand inom kort tid, dvs. helst inom 24 timmar