Om Eko-Portalen

Foto: Gunnarshögs Gård

Eko-Portalen

Syftet med Eko-Portalen är att hjälpa inköpare från olika delar av livsmedelskedjan – butik, restaurang, café, hotell och andra livsmedelsföretag – att upptäcka mångfalden av ekologiska produkter och råvaror från svenska livsmedelsföretag. 

På Eko-Portalen kan inköpare från Sverige och andra marknader enkelt hitta ekologiska produkter från svenska företag genom att söka efter:  

 • Produkt
 • Nyckelord
 • Kategorier
 • Varumärke
 • Region

Som livsmedelsföretag får du en egen sida där du kan presentera ditt företag och varumärken. Här visas bland annat företagsbeskrivning, kontaktuppgifter, produkter, länkar till din hemsida och webshop, samt video och bilder som beskriver ditt företag. Inköparna kan även ta kontakt med dig direkt genom att fylla i ett kort formulär som skickas som ett mail till dig. 

Eko-Portalen är avsedd för alla svenska företag som säljer ekologiska livsmedelsprodukter och råvaror inom B2B till dagligvaruhandel, restauranger och kök, industri eller som privat varumärke. Eko-Portalen vänder sig inte direkt till konsumenter.

Organic Sweden granskar allt innehåll innan vi publicerar det på portalen och säkerställer att texten är korrekt och att bilderna lever upp till en hög kvalitet.  

Mejla till info@organicsweden.se för att gå med i Eko-Portalen.

Varför gå med i Eko-Portalen? 

 • Du vill öka försäljningen av dina ekologiska produkter
 • Du vill hitta nya kunder i Sverige
 • Du vill hitta nya internationella kunder och distributörer
 • Du vill förbättra den digitala exponeringen av ditt varumärke och dina produkter
 • Du vill bygga ditt varumärke genom att vara med i artiklar, nyhetsbrev och kampanjer på sociala medier 


Vad kostar det att gå med i Eko-Portalen? 

Vi tar ut en årsavgift för att exponera ett företag/varumärke och deras produkter i Eko-Portalen. 


Prislista

Prislistan nedan utgår från självkostnadspris, det vill säga ger endast täckning för faktiska kostnader för installation, uppdateringar och övrig drift.

Årsavgift

 • Medlem i Organic Sweden eller Ekologiska Lantbrukarna, eller KRAV-certifierad: 2 500 kr
  Obs! För medlemmar hos Organic Sweden, som har en årsomsättning under 5 mkr., är Eko-Portalen gratis för upp till fem produkter.
 • Inte medlem: 5 000 kr

Ingår i årsavgiften:
⇒    Exponering av ditt företag och produkter till inköpare inom Sverige och internationellt
⇒    Marknadsföring i nyhetsbrev och sociala medier
⇒    Kampanjer och events
⇒    Hosting och teknisk support
⇒    Back-up och brandväggar

Uppdateringar och övriga tjänster:

I årsavgiften ingår uppdateringar av din företags- och produktsidor i upp till en timme. Om fler uppdateringar önskas debiterar vi 600kr/timme.

 • Borttagning av produkt-/företagssida: 0kr


Gå med i Eko-Portalen


Hur du ökar dina möjligheter att skapa nya affärer

Eko-Portalen skapar möjligheter för dig som producent att få direktkontakt med potentiella inköpare i Sverige och internationellt. För att maximera dina möjligheter att få en inköpare att bli kund rekommenderar vi att du tar följande steg:

 • Lägg till en tydlig kontaktperson och flera kontaktalternativ
 • Håll din information och dina kontaktuppgifter på Eko-Portalen uppdaterade
 • Se till att frågor tas om hand inom kort tid, dvs. helst inom 24 timmar