Rapporter

Här kan du ladda ner och läsa Organic Swedens rapporter om ekomarknaden – om det ekologiska lantbruket, om de ekologiska livsmedelsföretagens syn på marknaden och exporten samt om trenderna som formar marknaden för ekologisk mat och dryck. 

Har du frågor kring någon av rapporterna eller vill du få rapporten presenterad för din organisation?
Kontakta Organic Swedens kansli på info@organicsweden.se.


Ekologiska Producentbarometern 2021

Ekologiska Producentbarometern 2021 ger inblick i livsmedelsföretagens syn på marknaden och deras förväntningar på framtiden. Rapporten innehåller också frågor som rör exporten och hur coronapandemin påverkat försäljningen. Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Organic Sweden och KRAV.


Ladda ner rapporten


Ekologiska Trendrapporten – Det nya lokala

Den första upplagan av Ekologiska Trendrapporten undersöker vad den växande vurmen för lokal- och närproducerad mat betyder för ekomarknaden i Sverige. Vilka utmaningar och möjligheter skapar den? Vad finns det för framgångsexempel? Och hur kan vi dra nytta av dem för att främja en motståndskraftig och hållbar konsumtion och produktion? Rapporten är skriven av Organic Sweden och Pond Design står för formgivning.

Ladda ner rapporten
Ekologiska Producentbarometern 2020

Ekologiska Producentbarometern ger inblick i livsmedelsföretagens syn på marknaden och deras förväntningar på framtiden. Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Organic Sweden och KRAV.

Ladda ner rapporten.


Ekologiska Lantbruksbarometern 2020

Ekologiska Lantbruksbarometern undersöker hur svenska ekobönder ser på marknadsutvecklingen och framtiden för sitt företagande i Sverige. Den kunskapen och förståelsen är central för såväl enskilda ekobönder som för branschaktörer och beslutsfattare i arbetet med att utveckla svenskt ekolantbruk och marknad. Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Ekologiska Lantbrukarna och Organic Sweden.

Ladda ner rapporten.


Ekologiska Lantbruksbarometern 2019

Detta är den första barometer som mäter hur svenska ekobönder ser på marknadsutveckling och framtiden för sitt företagande i Sverige. Syftet är att skapa underlag för fördjupad kunskap och förståelse för enskilda ekobönder, branschaktörer och beslutsfattare i arbetet med att utveckla svenskt ekolantbruk. Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Ekologiska Lantbrukarna och Organic Sweden.

Ladda ner rapporten.Ekoexportrapporten 2018

Organic Sweden och Ekologiska Lantbrukarna har låtit konsultföretaget Macklean genomföra en kartläggning av svensk export av ekologiska livsmedel. Jämfört med 2017 års undersökning visar resultaten att exporten av KRAV-märkt och ekologisk mat och dryck ökade med 51 miljoner kronor och uppskattas uppgå till 1,2 miljarder kronor.

Ladda ner rapporten.Guide för kommunikation av ekologiska livsmedel

Med syfte underlätta för dig som ska marknadsföra eller på något annat sätt kommunicera om ekologiska livsmedel i kommersiella sammanhang har Organic Sweden och Ekologiska Lantbrukarna med stöd från KRAV tagit fram en Kommunikationsguide. Budskapen har sin bäring i vetenskaplig forskning och regelverket för ekologisk produktion samt granskade av jurister.

Ladda ner rapporten.Organic agriculture and the sustainable development goals

Rapporten visar att det ekologiska jordbruket bidrar till 8 av de 17 globala målen, inklusive några av de mest centrala målen som att bekämpa klimatförändringar och skydda den biologiska mångfalden. Bakom rapporten står IFOAM Organics International – den globala paraplyorganisationen för ekologiskt jordbruk – och det holländska företaget Eosta, som givit University of Twente i uppdrag att analysera över 50 forskningsartiklar och flertalet rapporter från FN:s olika organ IPBES, IPCC och FAO. 

Studien kompletteras med fyra case skrivna av Organic Sweden, exempel på ekologiska lantbruksföretag från hela världen som ligger i framkant, däribland fyra svenska ekologiska gårdar; Biskophagens Odlingar i Skåne, Yttereneby Gård i Södermanland, samt Hagby Gård och Hånsta Östergärde i Uppland.

Ladda ner rapporten.