Ekoförsäljningen i handeln gick trögt under 2021 – Men konsumenternas intresse kvarstår's image' Nyheter
Ekoförsäljningen i handeln gick trögt under 2021 – Men konsumenternas intresse kvarstår

Ekoförsäljningen i dagligvaruhandeln backade under helåret 2021. Vid en jämförelse med 2020 minskade försäljningen med 5,4 procent. Jämför man istället försäljningen 2021 med 2019 stannade nedgången vid 0,6 procent. Det visar Svenskt Ekoindex Kvartal 4/2021 från Ekologiska Lantbrukarna. Över en femårsperiod har ekoförsäljningen ökat i värde med 13,5 procent.

Försäljningen av ekologiska livsmedel i dagligvaruhandeln backade under helåret 2021. Då jämförelsen görs med 2020 bör man ha i åtanke att det var ett år då handeln påverkades kraftigt av pandemin som flyttade en stor del av matkonsumtionen från restauranger och storkök till hemmen. Vid en jämförelse mellan 2021 och 2020 minskade försäljningen av ekologiskt med 5,4 procent i försäljningsvärde eller med drygt 1,1 miljarder kronor i pengar räknat. Mäter man istället skillnaden i försäljningen mellan 2021 och 2019 stannar nedgången vid 0,6 procent. Det är en måttlig nedgång i absoluta tal. Samtidigt har försäljningen av konventionella livsmedel ökat markant under samma period, vilket innebär att andelen ekologiskt minskat något. Över en femårsperiod har ekoförsäljningen ökat i värde med 13,5 procent.

– Att ekoförsäljningen i dagligvaruhandeln backar vid en jämförelse mellan 2021 och 2020 beror delvis på en pandemirekyl. Det är dock oroande att försäljningen av ekologiskt även minskar med 0,6 procent vid en jämförelse med 2019. Vad vi kan se i andra undersökningar har det inte med ett minskat konsumentintresse att göra. Tvärtom vill allt fler konsumenter göra hållbara val och köpa produkter som bidrar till god djurvälfärd, ökad biologisk mångfald och ett bättre klimat, säger Gunilla Östangård, marknadsutvecklare på Ekologiska Lantbrukarna i en kommentar.

Enligt Ekologiska Lantbrukarnas studier, som bland annat bygger på GfKs konsumentpanel, tyder mycket på att konsumenter ofta saknar ekologiska alternativ att välja. I rapporten “Marknaden för ekologiska mejeriprodukter” som publicerades hösten 2021 tydliggörs exempelvis att det saknas ekoprodukter i växande och prisstarka produktsegment som ost, glass och specialprodukter. Eko kombineras sällan med andra premiumvärden, förpackningsstorlekar, smaker och fetthalter som konsumenterna efterfrågar.

– Vi kan också konstatera att kampanjerna för ekologiskt minskat från handelns sida. Samtidigt som vi ser hur försäljningen ökar när vi aktiverar ekologiska produkter i butik. Under hösten drev vi till exempel kampanjen "Känn Lugnet – Handla ekologiskt" tillsammans med samtliga kedjor i dagligvaruhandeln. I de butiker där kampanjen aktiverades ökade bland annat försäljningen av ekologisk ost med tresiffriga tal, säger Charlotte Bladh André, VD på Organic Sweden i en kommentar.

Ladda ner hela kvartalsrapporten här: Svenskt Ekoindext Kvartal 4