Bli medlem i Organic Sweden

Organic Sweden är branschorganisationen för alla som vill driva på för ökad produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel i Sverige.

 Organic Sweden bildades 2015 av ett stort antal företag och organisationer som alla efterfrågade en plattform för aktörerna på den ekologiska marknaden – en organisation som driver omställningen mot en mer hållbar matproduktion utifrån de ekologiska principerna. 

 I dagsläget har vi cirka 100 medlemmar över hela livsmedelskedjan – lantbruksföretag, livsmedelsföretag, grossister och dagligvaruhandelsaktörer – som samverkar för att öka försäljningen och exporten av ekologisk mat och dryck. Bland våra medlemmar ingår andra organisationer som också verkar för att sprida kunskap om ekologiska livsmedel och ekologiskt jordbruk som Ekologiska Lantbrukarna, KRAV och Naturskyddsföreningen. Dessutom är Organic Sweden medlemmar i IFOAM – den globala paraplyorganisationen för ekologiska organisationer. 

 Vår vision är att ekologiskt ska vara ett viktigt verktyg i Sverige för omställningen till en matproduktion som är långsiktigt hållbar – både för människor, djuren och planeten. Våra mål är att 30 procent av jordbruksmarken och 60 procent av maten i offentlig sektor ska vara ekologisk 2030, samt att vi då har nått en ekoandel på 20 procent av livsmedelsförsäljningen och en ekoexport på 2 miljarder kronor. 

 Vi vill ha fler medlemmar! För ju fler vi är desto större möjlighet har vi att påverka i debatten, driva de frågor som är angelägna för alla aktörer på ek-cenomarknaden i Sverige – vare sig det handlar om gemensamma kampanjer, exportsatsningar eller annat påverkansarbete. 


Medlemsförmåner

Som medlem i Organic Sweden verkar du för att:

 • Öka engagemanget, kunskapen och försäljningen av ekologisk mat och dryck  
 • Skapa förutsättningar för ökad export av ekologiska livsmedel från Sverige genom de gemensamma exportsatsningar som Organic Sweden medverkar i 
 • Accelerera omställningen till en mer hållbar matproduktion och ökad livsmedelsberedskap utifrån de ekologiska principerna – hälsa, ekologi, rättvisa och omsorg 
 • Ge den ekologiska livsmedelsmarknaden en stark röst i samhällsdebatten och i dialogen med regeringen och myndigheter kring branschens förutsättningar
 • Förbättra bevakningen och rapporteringen av den ekologiska livsmedelsmarknadens utveckling i Sverige och internationellt

Som medlem i Organic Sweden får du:

 • Delta i och påverka gemensamma satsningar för ökad försäljning och export, exempelvis kampanjer, exportmässor och konferenser
 • Omvärldsbevakning och trendspaning kring ämnen som rör den ekologiska livsmedelsmarknadens utveckling via medlemsexklusivt nyhetsbrev
 • Inbjudningar till kompetenshöjande seminarier, exempelvis om hur man kommunicerar vinsterna med ekologiskt till olika målgrupper
 • Inbjudningar till medlemsträffar där vi diskuterar aktuella frågor som rör utmaningar, möjligheter och trender på marknaden för ekologisk mat och dryck
 • Rådgivning kring hur satsningar på ekologiskt kan stärka ditt företags hållbarhetsarbete
 • Rabatterat pris på Eko-Portalen – plattformen som kopplar ihop ekologiska livsmedelsföretag med inköpare i Sverige och internationellt
 • Inbjudan till Ekologiska Framtidsdagen, Organic Swedens årliga konferens


Medlemsavgifter 2024

Prislista för medlemskap i Organic Sweden


FöretagMedlemsavgiftServiceavgift*Totalt

Omsättning <5 Mkr

500 kr

1250 kr

1 750 kr

Omsättning 5 - 15 Mkr

500 kr

2000 kr

2 500 kr

Omsättning 15 - 25 Mkr

500 kr

5 500 kr

6 000 kr

Omsättning 25 - 50 Mkr

500 kr

9 500 kr

10 000 kr

Omsättning 50 - 100 Mkr

500 kr

14 500 kr

15 000 kr

Omsättning >100 Mkr

500 kr

30 000 kr

30 500 kr 

* 25 % moms tillkommerHitta nya försäljningskanaler för dina ekologiska produkter!

 I coronakrisens spår har många livsmedelsproducenter tappat sina primära kunder – restauranger, kaféer, hotell och konferensanläggningar. Med anledning av den här utvecklingen har Organic Sweden tagit initiativ till att utveckla en portal som ska hjälpa företagen att hitta nya försäljningskanaler. Syftet med Eko-Portalen är att främja produktionen och konsumtionen av ekologiska och KRAV-märkta produkter och råvaror genom att koppla ihop er producenter med potentiella inköpare i och utanför Sverige. 

 Vad säger våra medlemmar? 

”I vårt grannland Danmark är så gott som samtliga ekoföretag medlemmar i Organic Denmark. Om vi på samma sätt samlar oss i Sverige får vi genom Organic Sweden en plattform för samverkan – inte minst kring kampanjer som EKO-september. Våra möjligheter att få stort genomslag ökar om vi är fler som kampanjar tillsammans. Att Organic Sweden har tagit fram en kampanjverktygslåda och strategi för att kommunicera alla mervärden kring den ekologiska maten och drycken tycker vi på Saltå Kvarn är mycket värdefullt.”

Jonas Regnér, Saltå Kvarn

”Om vi ska klara våra miljöutmaningar måste matens klimatavtryck minskas och det är något vi alla behöver bidra till. Vikten av att producenter av ekologiska livsmedel samverkar är större än någonsin, och Organic Sweden gör ett värdefullt jobb med att företräda oss alla.”

– Jens Fylkner, Malmö Chokladfabrik”Eko-Portalen fyller verkligen ett behov av att samla och visa upp alla duktiga ekologiska producenter i Sverige som varje dag jobbar för bättre mat för människa och planet. Det är självklart något vi på Bärta vill vara en del av!”

– Pia Qvarnström, BÄRTA”För oss på Korvhantverk känns Eko-Portalen som en total självklarhet att delta i, eftersom vi ofta hör från våra kunder hur svårt det är att hitta bra svensk ekologisk mat. Här samlas alla produkter på ett ställe! Briljant!”

– Catarina Randow, Korvhantverk”Mötesplatsen Eko-Portalen ger möjligheter som ett litet företag annars bara kan drömma om. Nu ligger, bokstavligt talat, hela världen öppen framför våra produkter.”

– Jesper Lindström, Tistelvind”För oss som exportörer av ekologisk ost var det ett väldigt enkelt val att ansluta oss till Eko-Portalen. Varje inköpare som är intresserad av svensk ekologisk ost kommer att hamna där när de söker och finna: Oss.”  

Thomas Berglund, Almnäs Bruk