Branschfakta


Sverige är världsledande på ekologiskt! 


Organic Sweden tar fram Ekologiska Årsrapporten tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna, Ekomatcentrum och KRAV. Senaste rapporten släpptes i mars 2023 och analyserar eko-försäljningen 2022. Siffrorna nedan är från senaste Ekologiska Årsrapporten


Ekologisk livsmedelsförsäljning i Sverige
8,2 procent av livsmedelsförsäljningen är ekologiskt certifierad. Sverige ligger på femte plats i världen när det gäller konsumtion per capita av ekologiska livsmedel. Endast Schweiz, Danmark, Luxemburg och Österrike ligger före.


Ekologiska livsmedel i offentlig sektor i Sverige
37 procent av livsmedelsinköpen är ekologiska i offentliga kök. Inget land i världen har en högre andel ekologiska livsmedel på sjukhus, ålderdomshem, skolor och andra verksamheter i offentlig regi. År 2017 satte regeringen målet att andelen ekologiska livsmedelsinköp inom offentlig sektor, ska uppgå till 60 procent år 2030.


Ekologisk jordbruksareal i Sverige
20 procent av Sveriges jordbruksareal är idag ekologiskt certifierad. Bara fem länder i Världen – Lichtenstein, Samoa, Österrike, Estland samt Sao Tomé och Principe – har en högre andel ekologisk jordbruksmark. Regeringen satte år 2017 målet att Sveriges ekologiska jordbruksmark ska uppgå till 30 procent 2030. Tyvärr har dock den ekologiska jorbruksarealen minskat mellan 2019 och 2022, både i absoluta tal samt i relativa tal jämfört med konventionell jordbruksareal.


Export av ekologiska livsmedel från Sverige
Sveriges export av ekologiskt certifierade produkter uppskattas uppgå till drygt 1 miljard kronor. 


Ekologisk jordbruksareal inom EU
Andelen ekologisk jordbruksareal inom EU har växt med 66 % mellan 2012 och 2022 och idag är 8,5 procent av jordbruksarealen inom EU ekologiskt certifierad. Som en del av EU:s European Green Deal, har EU satt målet att den ekologiska jordbruksarealen ska utgöra 25 procent av den totala jordbruksarealen år 2030.