Branschfakta


Sverige är världsledande på ekologiskt! 


Ekologisk livsmedelsförsäljning i Sverige
8,7 procent av livsmedelsförsäljningen är ekologiskt certifierad. Sverige ligger på tredje plats i världen när det gäller konsumtion per capita av ekologiska livsmedel. Endast Schweiz och Danmark ligger före. 


Ekologiska livsmedel i offentlig sektor i Sverige
38 procent av livsmedelskonsumtionen är ekologisk i offentliga kök. Inget la nd i världen har en högre andel ekologiska livsmedel på sjukhus, ålderdomshem, skolor och andra verksamheter i offentlig regi. Regeringen satte år 2017 målet att Sveriges livsmedelskonsumtion av ekologiskt ska uppgå till 60 procent år 2030.


Ekologisk jordbruksareal i Sverige
20 procent av Sveriges jordbruksareal är idag ekologiskt certifierad. Bara fyra länder i Världen – Lichtenstein, Samoa (i Polynesien), Österrike och Estland – har en högre andel ekologisk jordbruksmark. Regeringen satte år 2017 målet att Sveriges ekologiska jordbruksmark ska uppgå till 30 procent 2030.


Export av ekologiska livsmedel från Sverige
Sveriges export av ekologiskt certifierade produkter uppskattas uppgå till 1 miljard kronor. 


Ekologisk jordbruksareal inom EU
7,7 procent av jordbruksarealen inom EU är ekologiskt certifierad. Som ett led i arbetet med att bygga en hållbar matproduktion har EU-kommissionen beslutat av den ekologiska jordbruksarealen ska växa till 25 procent 2030. Det är alltså mer än en tredubbling på mindre än tio år.