Utbilda och informera

– Kunskapsmaterial om ekologisk mat & jordbruk

Organic Sweden har i nära samarbete med Ekologiska Lantbrukarna tagit fram ett kunskapsmaterial bestående av en powerpointpresentation och ett tillhörande manus för lärare och cirkelledare som vill utbilda och informera om ekologisk mat och jordbruk. Kunskapsmaterial som är förankrat i vetenskaplig forskning berättar om vad som utmärker den ekologiska produktionen från odling till förädling samt dess fördelar och utmaningar.