Integritetspolicy

Här beskriver vi hur Organic Sweden samlar in, använder och skyddar personuppgifter.

Vilken information samlar vi in?
Vi samlar in följande information:

  • Namn
  • E-mail
  • Organisation

Hur använder vi informationen?
Vi använder informationen för att förse våra medlemmar och vårt nätverk med relevant information och relevanta utskick. Vi samlar inte in mer information än vi behöver för att göra detta.


Hur länge lagrar vi informationen?
Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring behåller vi fram till den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den.

Med vilka delar vi informationen?
Dina personuppgifter kan komma att hanteras av Organic Swedens medarbetare i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.


Vart lagrar vi informationen?
Vi lagrar information i datacenter inom EU. Av tekniska skäl kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Rättigheter! 

  • Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
  • Rätt till rättelse: Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
  • Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
  • Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT-miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
  • Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
  • Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur du kan använda dina rättigheter?
Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy
Vi kan komma att uppdatera denna policy och publicerar den då på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 14:e september 2018.

Hur du kan kontakta oss
Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

KONTAKTPERSONER

Charlotte Bladh André
E-post: Charlotte Bladh André

Karl Anton Järild
E-post: Anton Järild

Organic Sweden
A House
Östermalmsgatan 26A
114 26 Stockholm