Ekologiska Årsrapporten 2023's image' Nyheter
Ekologiska Årsrapporten 2023

Under 2023 ökade det totala försäljningsvärdet för ekologiska livsmedel i Sverige med 0,9 procent. Det visar Ekologiska Årsrapporten. Andelen ekologiskt minskade i alla kanaler utom Systembolaget där den ökade något. Volymen sålda ekologiska livsmedel minskade kraftigt i dagligvaruhandeln, särskilt i början av året. Successivt under 2023 presterade de ekologiska livsmedlen allt bättre relativt de konventionella. Låga merpriser för ekologiska produkter till lantbrukarna ledde till att Sverige tappade en stor andel ekologiskt certifierad jordbruksmark.


Ekologiska Årsrapporten sammanfattar försäljningen av ekologisk mat och dryck i alla stora försäljningskanaler. Totalt såldes det under 2023 ekologiska livsmedel för 34,2 miljarder i Sverige, vilket utgjorde 7,8 procent av den totala försäljningen. Andelen ekologiskt minskade under 2023 med 0,5 procentenheter. I volym minskade försäljningen mer, men på grund av högre matpriser är den totala värdeminskningen mer eller mindre oförändrad. Flera år av sjunkande försäljning och låga priser till de ekologiska lantbrukarna ledde till en drastisk nedgång i ekologisk areal i Sverige 2023 med cirka 16 procent.

Samtidigt har försäljningsutvecklingen förändrats under året. De första kvartalen präglades av en stor nedgång som successivt bromsade in. Under det sista kvartalet 2023 sågs en ökning av försäljningen i flera viktiga kategorier. Flera kampanjer från dagligvaruhandeln och ett större fokus på breda hållbarhetsfrågor kan vara orsaker till ökningen. 

– Ekologiska Årsrapporten visar bland annat att ekokonsumenternas intresse för hållbara och hälsosamma livsmedel inte har minskat. Det är snarare så att konsumenternas plånböcker har blivit tunnare. Förutom pris tycker ekokonsumenterna att den största barriären är att hitta de ekologiska produkterna i butik. Fler ekokampanjer, breddat sortiment och tydligare butikskommunikation borde därför vara enkla åtgärder för att få fart på ekoförsäljningen, säger Charlotte Bladh André, vd för Organic Sweden.


Rapporten i korthet

  • På Systembolaget ökade försäljningen av ekologiska drycker med cirka 370 miljoner kronor.
  • I offentlig sektor ökade inköpen av ekologiskt med 250 miljoner kronor medan eko-andelen av de totala livsmedelsinköpen minskade.
  • Sverige är fortfarande världsbäst på ekologiskt i offentlig sektor, 39 procent av inköpen är ekologiskt räknat i volym.
  • I privat restaurangsektor ökade inköpen av ekologiskt med 60 miljoner kronor, men andelen minskade.
  • Försäljningen av ekologiska livsmedel direkt från gård till konsument ökade under 2023 med cirka 30 miljoner kronor.
  • Trenden för de ekologiska livsmedlen var positiv under året. Under sista kvartalet ökade försäljningen i volym för frukt och grönt, ägg och kött.
  • Ekologiska ägg tog andelar av konventionella ägg.
  • Hemköp är den kedja som har störst eko-andel av kött och frukt- och grönt, Coop är störst på mejeri. 
  • Lidl har haft en positiv försäljningsutveckling i kategorierna frukt- och grönt samt mejeri

Om Ekologiska Årsrapporten: 

Bakom Ekologiska Årsrapporten står Organic Sweden och Ekologiska Lantbrukarna i samarbete med KRAV och Ekomatcentrum. LRF och Livsmedelsföretagen är med i referensgruppen som är knuten till rapporten. Rapporten finansieras av Jordbruksverket inom ramen för Åtgärdsplanen för ekologisk produktion och konsumtion, en del av den svenska livsmedelsstrategin.


Här laddar du ner hela Ekologiska Årsrapporten