Organic Sweden söker samarbete med undersökningsföretag för nytt projekt's image' Nyheter
Organic Sweden söker samarbete med undersökningsföretag för nytt projekt

Som vi tidigare har skrivit om ska Organic Sweden genomföra ett treårigt projekt som ska lyfta ekologisk mat och dryck i butik. Nu söker vi efter ett undersökningsföretag som kan hjälpa oss att genomföra en rad konsumentundersökningar under projektet.

Projektet som går under arbetsnamnet "Nudging Organic" syftar till att 1) öka försäljningen av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel inom dagligvaruhandeln och 2) öka kännedomen, igenkänningen och förtroendet för ekologiskt certifierade livsmedel. Nudging Organic ska också bidra till målet om 25 procent ekologisk jordbruksareal inom EU år 2030 som lagts fram i EU-kommissionens rapport Farm to Fork Strategy. Idag ligger Sveriges ekologiska jordbruksareal på cirka 20 procent och genomsnittet i EU ligger på drygt 8 procent. 

För att genomföra projektet söker Organic Sweden nu efter ett undersökningföretag som kan hjälpa oss att genomföra en rad undersökingar kopplat till konsumenternas förtroende, kunskap och attityd till de ekologiska certifieringarna. Undersökningarna kommer att genomföras under 2022, 2023 och 2024. 

Kontakta anton.jarild@organicsweden.se för mer detaljerad uppdragsbeskrivning. Detta är en del av ett upphandlingsförfarande där flera potentiella samarbetspartners ges möjlighet att lämna en offert. Projektetet finansierar till merparten av EU. Deadline för att ge offert är 28 juni.