Reflektioner från seminariet ”The Future of Food from Sweden” i Bryssel's image' Nyheter
Reflektioner från seminariet ”The Future of Food from Sweden” i Bryssel

Organic Sweden var på plats i Bryssel den 14 juni när seminariet ”The Future of Food from Sweden” arrangerades av det svenska ordförandeskapet tillsammans med Business Sweden och Livsmedelsföretagen.

Seminariet fokuserade på framtidens hållbara livsmedelsproduktion. Catherine Geslain-Lanéelle, biträdande direktör vid EU-kommissionen, som var en av talarna berättade om sitt och EU-kommissionens arbete för ett framtida hållbart jordbruk och livsmedelsproduktion. Hon underströk bland annat vikten av att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel.

Ekologiskt levererar på flera av EU-kommissionens hållbarhetsmål

I EU:s livsmedelsstrategi Farm to Fork är ekologisk produktion ett effektivt verktyg för att adressera klimatförändringarna, kväveläckage och förlusterna av biologisk mångfald. Bland EU-kommissionens mål till 2030 finns följande kopplade till det ekologiska jordbruket;

  • Minst 25 procent av jordbruksmarken inom EU ska vara ekologiskt odlad
  • Användningen av bekämpningsmedel ska minska med 50 %
  • Användning av gödningsmedel ska minska med 20 %
  • Växtnäringsläckaget ska minska med 50 %

Panelsamtal om svensk livsmedelsexport

På seminariet, som modererades av Johan Krallis Anell, nationell samordnare för livsmedelsexport på Regeringskansliet, medverkade även Lennart Wallander på Food & Friends. Lennart berättade om vilka trender och scenarios han tror kommer att påverka framtidens livsmedelsproduktion. Därefter följde en paneldiskussion med Louis Hinzen på FoodDrinkEurope, Alarik Sandrup på Lantmännen och Jimmy Sandell på Livsmedelsföretagen och Catherine Geslain-Lanéelle.

Jimmy Sandell berättade om Livsmedelsföretagens exportmål på 100 miljarder 2025. Han konstaterade samtidigt att:

”Sverige fortfarande är en liten spelare och att det finns mycket kvar att göra, inte minst när det gäller vår självbild. Vi har inte sett oss som ett livsmedelsexporterande land och livsmedelsindustrin har alltför länge behandlats styvmoderligt av politiker i det exportfrämjande arbetet. Potentialen för svensk mat och dryck utomlands är enorm och med rätt förutsättningar kan den svenska livsmedelsindustrin bli en mall för den globala, hållbara produktionen av livsmedel samtidigt som vi stärker den svenska försörjningsförmågan.”

Från Organic Swedens sidan kan vi skriva under på att Sveriges självbild måste stärkas.

– Sverige är ett av världens ledande länder när det kommer till ekologisk produktion och konsumtion. När det gäller andelen ekologisk jordbruksmark, andelen ekologisk mat i offentlig sektor och privata konsumtionen av ekologiskt ligger vi i den absoluta toppen. Det är något vi borde framhäva tydligare i alla sammanhang, säger Charlotte Bladh André, Organic Swedens som sitter med i styrgruppen för Sveriges livsmedelsexportprogram Try Swedish som samordnas av Business Sweden.

Från vänster Charlotte Bladh André, Organic Sweden, Maria Kärnerud och Helen Rönnholm, Business Sweden.

Senare på dagen bjöd Region Västra Götaland tillsammans med Svenska Ambassaden och Try Swedish in till ett event där det även bjöds på finfina svenska smaker signerade kocklandslagets Malin Lönneberg. Värd för kvällen var Renée Bengtsson, President Regional Council of Västra Götaland.