Eko-september Dalarna

Utöver den nationella kampanjen Eko-september, genomför vi vi även en särskild regional satsning på Eko-September i Dalarna. 

Målet med projektet är ökad försäljning genom att utbilda 20 eko-ambassadörer, anordna sex dialogmöten med olika aktörer i livsmedelskedjan och att genomföra försäljningsökande aktiviteter vid tio tillfällen.

Projektet genomförs i samverkan mellan Organic Sweden, Ekologiska lantbrukarna Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarnas län med det tydliga syftet att öka försäljning av ekologiska produkter från Dalarna. Syftet ska uppnås genom att genomföra dialogmöten inom livsmedelsbranschen, utbildning av Eko-ambassadörer, gårdsvandringar, bonde i butik, produktdemonstrationer och kampanjstöd bland annat via sociala medier.

Framöver kommer vi presentera mer information om Eko-september Dalarna här. Om du redan nu har frågor eller vill engagera dig, kontakta anders.heimer@organicsweden.se

Kampanjen genomförs med stöd från EU genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygsutveckling.