Ekologiska Producentbarometern

Välkommen att svara på enkäten "Ekologiska Producentbarometern 2022". Resultaten kommer presenteras i den Ekologiska Årsrapporten under 2023 - här hittar du föregående års rapport.