Eko-Portalen på världens största mässa för ekologiskt!'s image' Nyheter
Eko-Portalen på världens största mässa för ekologiskt!

Eko-Portalen.se ställer ut på BIOFACH 14 - 17 februari för att öka exporten av ekologiskt från Sverige genom att koppla ihop svenska producenter med inköpare.

I februari träffar du oss på Organic Sweden i Nürnberg där vi ställer ut Eko-Portalen.se och marknadsför alla ekologiska produkter i portalen. Vår monter hittar du i den svenska samlingsmontern i Hall 6, Stand 118.

Inför mässan kontaktar vi tyska inköpare både direkt och genom annonser i fackpress. Se en av våra annonser på www.biopress.de

I Eko-Portalen finns omkring 60 företag och fler än 600 produkter från 15 regioner i Sverige. Medlemmar och/eller företag i Eko-Portalen.se som också ställer är Almnäs bruk, Oh Mungood, Nordic Chocolate, Camelina of Sweden, Bager’s, Tekompaniet, Nordic Soda Company och Honey of Sweden.

Deltagandet på BIOFACH finansieras med hjälp av medel från Jordbruksverket inom ramen för Livsmedelsstrategin.

För mer information, kontakta Kolbjörn via mejl (kolbjorn.orjavik@organicsweden.se