Eko-Portalen.se får nya funktioner och utseende's image' Nyheter
Eko-Portalen.se får nya funktioner och utseende

Under 2022 och 2023 kommer vi på Organic Sweden arbeta med att marknadsföra och göra om Eko-Portalen. Vidareutvecklingen av Eko-Portalen möjliggörs av medel från Jordbruksverket inom ramen för Livsmedelsstrategin. Läs mer om vilka områden vi arbetar med nedan.

Layout- och designförbättringar

Vi förbättrar besökarens möjligheter att hitta produkter.

Marknadsföring

Portalen kommer marknadsföras brett i sociala medier samt fackpress, både i Sverige och internationellt med fokus på Tyskland och Danmark.

Exponering på mässor

Vi ställer ut på Nordic Organic Food Fair i Malmö.

Regional satsning

Vi bjuder in inköpare och producenter i en utvald region för att koppla ihop de båda.

Vår vision är att samla varje produkt och råvara för att visa på bredden av ekologiska produkter i vårt land. Kontakta oss om du har tips på produkter som du vill ska finnas med eller aktiviteter där Eko-Portalen kan vara ett viktigt verktyg.