Ekomässa i Malmö sväller över alla gränser's image' Nyheter
Ekomässa i Malmö sväller över alla gränser

Svenska bolag lyste till stor del med sin frånvaro vid Nordic Organic Food Fair. Men representationen från andra länder var desto större. 

Årets mässa är den hittills största sedan den öppnade för första gången 2012 och intresset för ekologiska produkter och den ekologiska marknaden växer. Bolag från hela Europa fanns närvarnade. Den danska montern med 22 bolag dominerande Nordic Organic Food Fair, där 76 av de 200 närvarande företagen presenterade nya produkter. Bara en handfull svenska företag samlades under Kravs monter. Ändå är tilltron till svensk ekoproduktion stor, vilket inte minst betonas av Organic Sweden, en nybildad organisation av aktörer inom branschen som ska främja tillväxt och export av svenska ekoprodukter.

900 miljoner kvar

Målsättningen är att ha en ekoexport på cirka 2 miljarder kronor år 2020. I dag är den enligt en ny undersökning som Organic Sweden och Krav gjort cirka 1,1 miljarder kronor, jämfört med 700 miljoner kronor 2015. Det utgör 2,4 procent av den totala svenska livsmedelsexporten som exklusive vidareexporterad norsk lax uppgår till 47,5 miljarder kronor.

– Men man får inte övertolka siffran. Det finns ingen officiell statistik över ekoexporten eller importen och våra siffror baseras på telefonintervjuer med några större bolag, säger Charlotte Bladh André från Organic Sweden. 

Och den produktgrupp som dominerar svensk export av ekologiska livsmedel är en tveksamt svensk produkt, för det är nämligen kaffe.

Biobränsleexport för ett sekel sedan

Sedan känns det inte som något hänt på 100 år då svensk havreexport till USA stod för huvuddelen av den svenska jordbruksexporten, som biobränsle till amerikanska hästar. I dag är ekologiskt spannmål, främst havre till USA, den näst största exportprodukten, enligt Organic Swedens och Kravs undersökning. Oklart är dock om den ekologiska havren går som hästfoder.

Största svenska exportmarknader är de nordiska följt av den tyska marknaden. Frankrike, Kina och Storbritannien bedöms vara kommande intressanta marknader. Tillväxten för ekologiska livsmedel globalt sett ses till 10 procent per år med Kina i topp med en förväntad tillväxt på 25 procent följt av Frankrike med 21 procent.

Jerry Simonsson, ATL – Lantbrukets Affärstidning