Export av ekologiskt en växande miljardmarknad's image' Nyheter
Export av ekologiskt en växande miljardmarknad

Exporten av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel växer och omsätter nu drygt en miljard om året. I en ny rapport kartläggs de hetaste marknaderna för export framöver.


Exporten av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel uppskattas uppgå till nära 1,2 miljarder kronor 2017. Det är 2,4 procent av den totala svenska exporten av livsmedel, exklusive vidareexport från Norge. Det visar en ny rapport som konsultföretaget Macklean gjort på uppdrag av Organic Sweden och KRAV. Trenden är på uppåtgående jämfört med tidigare års kartläggningar.

Förutom Kina identifieras Danmark, Tyskland, Frankrike och Storbritannien som särskilt intressanta marknader med stor tillväxt framöver för svensk export av ekologiska och KRAV-märkta varor. De kategorier av livsmedel som främst exporteras från Sverige är kaffe, spannmål och bröd, bär och sylt, övrig dryck samt barnmat.

Charlotte Bladh André är vd för branschorganisationen Organic Sweden som jobbar med att öka exporten av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel. Hon lyfter fram Kina som en marknad med stor potential för svenska företag.

– I Kina finns en stor konsumentgrupp som är villig att betala extra för livsmedel som är ekologiska. Svenska produkter anses vara hållbara, hälsosamma, naturliga och trovärdiga. Är de dessutom ekologiskt certifierade så är det en garant för att mervärdena finns i produkterna, säger Charlotte Bladh André.

I rapporten lyfter företagen fram två faktorer som särskilt viktiga för att lyckas med exporten. För det första krävs lokal närvaro på exportmarknaden för att skaffa kundkontakter och kännedom om marknaden. För det andra är det viktigt att fortsätta marknadsföra Sverige för att stärka bilden av svenska ekologiska livsmedel.

– Efterfrågan är stor på ekologiska och KRAV-certifierade produkter ute i världen och många vill satsa nu. Genom exporten säkrar vi en tryggare lönsamhet för svenska KRAV-certifierade bönder och företag, säger Cecilia Lenbäck, tf försäljningschef på KRAV.

Fakta: Export av ekologiska livsmedel

  • Den totala svenska exporten av livsmedel uppgick till 47,6 miljarder år 2016. (Exklusive fisk och skaldjur, då detta i huvudsak utgörs av vidareexport från Norge.)
  • Värdet av den KRAV-märkta och ekologiska exporten beräknas till 1,2 miljarder år 2017. Det är 2,4 procent av den totala svenska exporten av livsmedel (exklusive vidareexport från Norge). Vissa företag i undersökningen har uppgett sin försäljning 2016 medan andra har rapporterat försäljningen oktober 2016 – sept 2017.
  • Den ekologiska exporten har ökat med 20 procent jämfört med kartläggningen i föregående Exportrapport. Ungefär hälften av ökningen beror på att företag som även tidigare deltagit redovisar en ökad export. Resten förklaras av att fler företag har bidragit med data till årets Exportrapport.
  • Andelen KRAV-certifierat av den ekologiska exporten uppgår till drygt 40 procent.
  • Exportrapporten har tagits fram av konsultföretaget Macklean på uppdrag av KRAV och Organic Sweden. Den baseras på telefonintervjuer med 27 svenska företag, såväl stora som små ekoproducenter och exportörer. Intervjuerna gjordes hösten 2017.

Mer statistik och tips för att lyckas med exporten finns i Exportrapporten 2017.

Foto: Almnäs Bruk