Klypan testar sig fram till rätta eko-humlen's image' Produktnyheter
Klypan testar sig fram till rätta eko-humlen

I Dalsland driver Glenn Johansson Klypan Humleodling och Skogsvård. Även fast Glenn planterade sina första humleplantor 2016, har humle odlats länge i Sverige. För dagens svenska eko-odlare av humle finns alltjämt utmaningar i form av angrepp från skadegörare samt relativt lågt skördeuttag. Därför provar sig Glenn nu fram med mer förädlade tyska humlesorter.

"Jag hoppas att de tyska sorterna kommer vara ett bra komplement till de svenska sorterna. Förhoppningen med de nya sorterna är att de ska vara mer motståndskraftiga, ge ett högre skördeuttag, samt även högre innehåll av alfa- och betasyror, som ger ölen dess rätta karaktär", säger Glenn.

Skörden av humlekottarna sker i augusti och september och årets skörd är i stort sett redan slutsåld. Glenn tillägger dock att det eventuellt kan finnas lite till att sälja om humleskörden rensas. Klypan Humleodling har inte kontraktsodling, men förlitar sig på fasta kunder som återkommer år efter år. I dagsläget bedrivs humleodling på ca 0,5 hektar fördelat på 1300-1400 plantor. Om odlingstekniken förbättras och testet med de tyska sorterna blir lyckat, är ambitionen att utöka produktionen. Inte minst med tanke på att svenska bryggerier ofta har problem med att hitta svensk ekologisk humle. I nya förordningen för ekologisk produktion (2018/848) från 2022, blir det också svårare att få dispens för innehåll av konventionell råvara i sammansatta ekologiska produkter. Mer om detta finns här: https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/regler-for-livsmedelsforetag/kontroll-och-markning-av-ekologisk-mat/konventionella-ingredienser

Klypan Humleodling finns också med på Eko-Portalen. Och i takt med att Glenn förhoppningsvis kan utöka såväl humlesorter som kvantitet, är förhoppningen att Eko-Portalen leder till fler kontakter och affärer med bryggerier.

Korta fakta om Klypan Humleodling & Skogsvård

Drivs av: Glenn Johansson
Fokus: Humleodling, blåbärsodling, skogsvård och växtodling
Unicitet: Svenskodlad ekologisk humle, med stor förståelse för biologisk mångfald.