Kriget i Ukraina's image' Nyheter
Kriget i Ukraina

Trots att Ryssland annekterade Krim 2014, och att det pågått en väpnad konflikt i östra Ukraina i åtta år, är vi nog många som upplever den ryska invasionen av Ukraina som nästan ofattbar. Värst drabbas förstås de miljontals människor som befinner sig i Ukraina, men det försämrade säkerhetsläget påverkar också svensk försvarspolitik och beredskap.

Ur ett beredskapsperspektiv menar vi att den ekologiska produktionens principer har vissa uppenbara fördelar. Främst genom att vara mindre beroende av insatsmedel som importerat konstgödsel och pesticider, men också genom att allmänt bygga på lokala resurser och lokala kretslopp av näringsämnen. Enligt Eurostat är Ryssland är det land som EU hittills importerat mest konstgödsel från. Självklart får kriget konsekvenser för detta.

Redan innan kriget i Ukraina började, kämpade svenska livsmedelsföretag med ökade produktionskostnader för råvaror och energi. Och som DN skrev i en artikel den 1 mars så kommer livsmedelspriserna nu att öka ytterligare. I artikeln uppger bland annat Orkla Sverige att de tror på tvåsiffriga prisökningar för konsumenter för flera av deras produkter närmsta halvåret. Ukraina gör också skäl för namnet "Europas kornbod". Under 2020 stod Ukraina för hela 36,5 procent av volymen av EU:s import av ekologiska råvaror från icke EU-länder. Trots att läget alltså kan kännas bistert för många i livsmedelskedjan hoppas vi att den enighet som demonstreras inom EU och Sverige inger hopp. Produktion av hållbar mat och att stå upp för demokrati – vad kan vara viktigare?

Många frågar sig också vad man som livsmedelsföretagare kan göra för att mildra lidandet i Ukraina. Vi hänvisar då till Livsmedelsföretagens sammanställning av hur och vad man kan göra.

Solrosen är en ukrainsk nationalsymbol.