Organic Sweden söker fler samarbetspartners för kommunikationsprojekt's image' Nyheter
Organic Sweden söker fler samarbetspartners för kommunikationsprojekt

Som vi tidigare har skrivit om ska Organic Sweden genomföra ett treårigt projekt som ska lyfta ekologisk mat och dryck i butik. Nu söker vi efter en samarbetspartner som kan hjälpa oss att förverkliga projektet. Vi söker både ett utvärderingsföretag och en mediabyrå. 

Projektet som går under arbetsnamnet "Nudging Organic" syftar till att 1) öka försäljningen av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel inom dagligvaruhandeln och 2) öka kännedomen, igenkänningen och förtroendet för ekologiskt certifierade livsmedel. Nudging Organic ska också bidra till målet om 25 procent ekologisk jordbruksareal inom EU år 2030 som lagts fram i EU-kommissionens rapport Farm to Fork Strategy. Idag ligger Sveriges ekologiska jordbruksareal på cirka 20 procent och genomsnittet i EU ligger på drygt 7,7 procent. 

För att genomföra projektet söker Organic Sweden nu efter två samarbetspartners; ett utvärderingsföretag med erfarenhet av att utvärdera marknads- och kommunikationsprojekt och en mediabyrå som kan bistå med att boka annonsplatser med fokus på butiksnära lägen. Erfarenhet av att granska/utvärdera EU-finansierade projekt är meriterande för utvärderingsföretagen. Utvärderingen kommer att ske på årsbasis under 2022, 2023 och 2024, medan mediabyråns uppdrag endast gäller för 2022. 

Kontakta anton.jarild@organicsweden.se för mer detaljerad uppdragsbeskrivning. Detta är en del av ett upphandlingsförfarande där flera potentiella samarbetspartners ges möjlighet att lämna en offert. Projektetet finansierar till merparten av EU. Deadline för att ge offert är 11 mars.

Foto: Philip Myrtorp via Unsplash