Nu lanseras Ekologiska Kvarnkartan 2023's image' Nyheter
Nu lanseras Ekologiska Kvarnkartan 2023

Ekologiska Kvarnkartan 2023 guidar till 35 kvarnar med ekologiskt kulturspannmål i Sverige. Sedan kartan lanserades för första gången i  mars 2022 har fyra kvarnar tillkommit. En av dem är Munktorps Kvarn utanför Köping som dessutom är representerad på Eko-Portalen.se. Ekologiska Kvarnkartan fick ett varmt mottagande och det är därför roligt att nu kunna presentera 2023 års upplaga.

Kulturspannmål är sorter av spannmål som inte förädlats på samma sätt som moderna spannmålssorter. Ofta finns en tydlig koppling till platsen där kultursorten odlas, exempelvis Ölandsvete eller Dala Lantvete. Genom att låta sorten anpassa sig till de platsgivna förutsättningarna klarar sig kultursorterna extra bra utan insatsmedel som kemiska bekämpningsmedel och klimatskadlig konstgödsel. Kulturspannmål kännetecknas också av kraftigare rotsystem, godare och kraftigare smak och har ofta längre strån än moderna sorter. 

På den uppdaterade Ekologiska Kvarnkartan finns numera 35 svenska kvarnar – från Vellinge i söder till Kungsgården i norr. Sex av kvarnarna återfinns dessutom på Eko-Portalen.se som är samlingssidan där inköpare hittar en mångfald av svenska ekologiska produkter. En nytillkommen kvarn på kartan och Eko-Portalen är Munktorps Kvarn utanför Köping.

– Vi har en liten hantverkskvarn där vi förädlar gårdens och närområdets ekologiska spannmål till näringsrikt mjöl.  I vår stenkvarn mals hela spannmålets kärna, inklusive grodden, vilket gör att mjölet får mer smak och högre näringsinnehåll. Vi har en växtodlingsgård med 330 hektar ekologisk odling av vete, havre, råg, vitklöverfrö, ärter, åkerbönor och vall. På en del av arealen provar vi att kombinera vår ekologiska odling med regenerativa metoder, säger Margareta Zimmerman Bertilsson på Munktorps Kvarn.

Intresset för kulturspannmål är fortsatt starkt från såväl privatpersoner, butiker som bagerier. Ekologiska Kvarnkartan är till för att fler ska hitta till alla fina kvarnar som producerar kulturspannmål i Sverige. Kartan är fri att distribuera, sprida digital och printa för att hänga upp på väggen.

– Med Ekologiska Kvarnkartan vill vi visa på mångfalden av kvarnar och kulturspannmål som finns i vårt land. Såväl kartan som vår digitala plattform Eko-Portalen.se syftar till att underlätta för inköpare som letar efter ekologiska produkter, exempelvis kulturspannmål, berättar Elias Kvarnbäck, projektledare på Organic Sweden.

Nordiska kulturspannmålsdagarna

En mötesplats för intresserade är Nordiska kulturspannmålsdagarna som i år går av stapeln den 26-28 juni i Järna. Dagarna arrangeras av Ekologiska Lantbrukarna, Sveriges Lantbruksuniversitet och föreningen Allkorn.

Ekologiska Kvarnkartan 2023 kan laddas ned här