Panelsamtal på Nordic Organic Food Fair om marknaden för ekologiskt i norden's image' Nyheter
Panelsamtal på Nordic Organic Food Fair om marknaden för ekologiskt i norden

Sverige och Danmark tillhör världens ”leading organic nations”. Våra eko-organisationer träffades, tillsammans med Finlands Pro Luomu ry och Norges Økologisk Norge under Nordic Organic Food Fair 16-17 november för att diskutera utvecklingen för ekologiskt i de nordiska länderna.

Danmark har den högsta ekoandelen i världen med 13% av den totala konsumtionen. Helle Borup Friberg, VD på Økologisk Landsforening, lyfte fram vikten av att producenter och handel samverkat för att bredda utbudet och erbjuda konsumenterna ekologiska alternativ i alla kategorier – både i premium- och lågprissegmentet. Uppbackning från politiskt håll, liksom samarbete med de danska eko-organisationerna, har också varit avgörande för den positiva marknadsutvecklingen.

I Sverige ligger ekoandelen på 8,9%, med en utveckling som planat ut under de senaste åren. Framgångarna under 2014–2017, då vi hade en ”ekoboom” på marknaden, handlade mycket om att dagligvaruhandeln drev på försäljningen genom att bredda utbudet, driva kampanjer och exponera de ekologiska alternativen i butik. Detta samtidigt som att producenterna jobbad med produktutveckling inom många kategorier. Att vi haft ambitiösa politiska mål har också varit avgörande, inte minst för den positiva utvecklingen inom offentlig sektor.

I nuläget påverkas alla av inflation och höjda matpriser, vilket har effekter på många konsumenters möjlighet att välja de ekologiska alternativen i den utsträckning de kanske skulle vilja. I en ny konsumentundersökning ser vi att 27 procent av de svenska konsumenterna drar ner på sina ekoinköp som ett sätt att hantera en krympande matbudget. Däremot säger sig varannan svensk vilja köpa MER ekologisk mat i framtiden. Det är en mycket positiv signal som ger besked om att vi ska värna om vår ekologiska produktion så att vi har den kvar när konjunkturen vänder.

Vi diskuterade vad som kan göras framåt för att främja en positiv utveckling i våra nordiska länder. Här enades vi om att fortsatt samverkan mellan producenter, handel, politik och branschorganisationer är viktigare än någonsin. Vi pratade också om vikten av att fler ser ekologisk produktion som ett prioriterat verktyg i omställningen till ett hållbart matsystem – en produktion som bidrar till mer biologisk mångfald, rent dricksvatten, levande matjordar, extra god djurvälfärd och mindre CO2-utsläpp.

Medverkade i panelen gjorde Markus Hustad, Økologisk Norge, Aura Lamminparras, Pro Luomu ry, Charlotte Bladh André, Organic Sweden och Helle Borup Friberg, Økologisk Landsforening. Moderator var Joanna Wierzabicka frånIFOAM Organics Europe som arrangerade panelsamtalet.