Replik: Bucht vill påverka nya ekolagen's image' Nyheter
Replik: Bucht vill påverka nya ekolagen

Eftersom förslaget till ny ekoförordning i EU inte kunde stoppas fanns två alternativ. Antingen röstar vi nej i protest och ställer oss utanför förhandlingarna, eller så jobbar vi hårt för att så långt som möjligt förbättra ett i övrigt dåligt förslag.


Det skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i en replik.

Jag förstår den reaktion som vi ser från ekosektorn kring EU:s nya ekoförordning. Den nya ekoförordningen innehåller få förbättringar, men medför flera problem för ekobranschen i Sverige. Hur kan då Sverige rösta ja till något som regeringen i grunden anser vara djupt problematiskt?

Vad som inte framgår av debattartikeln är att Sverige tillsammans med andra länder inför slutförhandlingarna var berett att stoppa ekoförordningen genom att försöka få till stånd en blockerande minoritet. Det vill säga få tillräckligt många länder att rösta nej till förslaget. Det var dock aldrig möjligt då synen på vad som är ekologiskt skiljer sig väldigt kraftigt åt inom EU och majoriteten av länderna har en annan syn än Sverige.

Utifrån det faktum att förslaget inte kunde stoppas fanns två alternativ. Antingen röstar vi nej i protest och ställer oss utanför förhandlingarna, eller så jobbar vi hårt för att så långt som möjligt förbättra ett i övrigt dåligt förslag. Oavsett hur vi gör kommer den nya förordningen gälla för Sverige och för alla andra länder i EU. Reglerna blir alltså precis samma för länder som röstat ja och de som röstat nej.

Att Sverige valde att fortsatt förhandla och driva på för att förslaget skulle bli bättre utifrån ett svenskt perspektiv gjorde att vi kunde förbättra förslaget på två viktiga punkter. Sverige, och övriga EU, stod inför risken att avhorning skulle förbjudas, vilket skulle vara ett hårt förslag mot svensk ekologisk mjölk då 90 procent av svenska ekobönder avhornar sina kor. Ett förbud var nära, i slutet av förhandlingen var det enbart Sverige och ett annat mindre land som drev frågan. Tack vare att vi valde förhandlingar framför åskådarläktaren fick vi till stånd ett fortsatt undantag. Därtill fick vi också till ett 10-årigt förlängt undantag för odling i upphöjda bäddar.

Jag har full förståelse för att man kan fråga sig om Sverige gjorde rätt i att förhandla när det stod klart att vi inte kunde blockera den nya ekoförordningen. På samma sätt som man kan fundera på vad som hade hänt om fler länder, som i många delar har liknande syn på eko som Sverige, också hade valt att kompromissa för att förbättra förslaget. Hade vi då haft en förordning som varit ännu bättre utifrån ett svenskt och nordiskt perspektiv?

Ännu är inget slutgiltigt beslut fattat men vi bedömer att sannolikheten för att få tillräckligt många att rösta för att stoppa förslaget är väldigt liten, men skulle bli lika glada som ekosektorn om det gick.

Det är viktigt att komma ihåg att om ekoförordningen antas tar nya förhandlingar i EU vid gällande genomförande och konkretiseringar av den nya förordningen. Sverige ska vara fortsatt aktiva och pådrivande i nära dialog med ekosektorn för ett så bra slutresultat som det bara är möjligt.

Sven-Erik Bucht (S)

Landsbygdsminister

Publicerad i SvD 2017-10-23

(Foto: LRF)