Stark tillväxt på ekomarknaden trots brist på frukt & grönt's image' Nyheter
Stark tillväxt på ekomarknaden trots brist på frukt & grönt

Med en försäljningstillväxt på 7-8% första halvåret fortsätter svensk ekomarknad slå nya rekord enligt EkoWebs halvårsrapport.


 Fortsätter marknaden utvecklas i samma takt beräknas försäljningen av ekologiskt uppgå till hela 27,4 miljarder vid årets slut.

EkoWebs rapport betonar även att tillväxten i detaljhandeln har hämmats något på grund av bristen på importerad frukt & grönt som i sin tur har orsakats av misslyckade skördar utomlands. Störst ökning i procent för första halvåret finner vi enligt rapporten hos Systembolaget (+18%) följt av Food Service (+14%) och detaljhandeln (2 till 3%).

“Sverige börjar nu närma sig att få tillhöra den exklusiva skara av världens länder som passerat den magiska gränsen på 10 procent för ekoandelen.”
– Cecilia Ryegård, chefsanalytiker på Ekoweb.

Hälsotrenden och en ökad medvetenhet hos konsumenten i kombination med marknadsföring och ökad tillgänglighet uppges vara nyckelfaktorer bakom försäljningsökningen.

För att på lång sikt bibehålla en växande ekoandel krävs det att regeringens satsning på ekologiskt följs upp och implementeras (läs mer om den här). Därtill ser vi att även dagligvaruhandeln i samarbete med livsmedelsproducenter och ekologiska lantbruk kan fortsätta spela en viktig roll.