Dr. Jane Goodall lyfter ekologiskt på Biofach's image' Nyheter
Dr. Jane Goodall lyfter ekologiskt på Biofach

Höjdpunkten under Biofach – världens största mässa för ekologiskt – var att höra 85-åriga brittiska primatologen, etologen och antropologen Dr. Jane Goodall. Hennes arbete revolutionerade forskningsfältet primatologi – studerandet av icke-mänskliga primater – och hon har även spridit sin kunskap vidare till allmänheten genom ett tiotal böcker.

Under sitt föredrag berörde hon de stora utmaningarna som världen står inför; klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald samt föroreningen av våra hav och jordar:

”Part of the reason why we are here I think is because we all know that we are living in very dark times socially, politically and especially environmentally. We are seeing the destruction of the forests and the pollution of the oceans. The two great lungs of the world. We are currently experiencing the sixth great extinction of plants, animal life and ecosystems. We’ve seen to have forgotten that we are part of natural world. We’re not separated from it. We depend on it.”

Vidare kritiserade Goodall det industriella jordbruket:

”One of the big problems is what is called conventional agriculture. Can anybody tell me how ‘conventional’ was attached to this very unconventional way of growing food? I prefer to call it ’industrial agriculture’. Who could possibly have thought that it was good idea to spray chemical poison on to our fields where we grow our food to feed our children? We only have to look at what this system has done to the environment to realize what a huge mistake it is.”

Foto: Frank Boxler

Öppningsceremonin bjöd också på en paneldiskussion under temat ”Organic delivers!” med Peggy Miars, President på IFOAM Organics International, Dr Felix Prinz zu Löwenstein, ordförande för BÖLW (Tysklands förbund för ekologiska producenter) samt flertalet forskare. Tillsammans kunde de konstatera att den samlade vetenskapen och erfarenheter från lantbruk runt om i världen visar att ekologiska metoder främjar den biologiska mångfalden, rent vatten och lantbrukarnas hälsa. Odlar vi enligt de ekologiska principerna lägger vi grunderna för en hälsosam kost som respekterar de planetära gränserna, sa en av paneldeltagarna.


Länk till Jane Goodalls föredrag: Jane Goodall, keynote at Biofach 2020