Ekolantbruket är en nyckel för ökad självförsörjningsgrad's image' Nyheter
Ekolantbruket är en nyckel för ökad självförsörjningsgrad

Under den pågående coronakrisen har frågan om Sveriges självförsörjningsgrad aktualiserats. I början av 1990-talet producerade svenska lantbrukare drygt 75 procent våra livsmedel, medan Sverige idag endast kan förse oss med ungefär 50 procent av den mat vi behöver. Det är betydligt mycket mindre än vårt grannland Finland där självförsörjningsgraden ligger på 80 procent.

I en debattartikel i ATL (8/4) skriver ekolantbrukaren Lisbeth Andersson att försörjningsläget i Sverige är långt sämre än 50 procent eftersom lantbruket även är beroende av import av konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel, drivmedel och soja till foder för djuren.

För att skapa ett uthålligt och motståndskraftigt lantbruk bör vi enligt Lisbeth ställa om till en matproduktion som bygger på lokala resurser – och i det arbetet ska vi dra lärdom av ekolantbrukare som klarar sig utan importerade insatsmedel som konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

Vi kan inte annat än att hålla med och hoppas att de svåra tiderna vi går igenom nu får branschen, beslutsfattare och politiker att fullt ut satsa på det hållbara jordbruket som kan ge oss mat även i kristider. Redan idag kan du som konsument göra skillnad. Välj ekologisk och KRAV-märkt mat från svenska ekolantbrukare – då gynnar du en produktion som är extra lokal och som dessutom ger oss mer mångfald, bördiga jordar, god djurvälfärd och rent vatten!