Fasa ut glyfosat från jordbruket's image' Nyheter
Fasa ut glyfosat från jordbruket

Vägen mot en hållbar matproduktion kan inte enbart drivas av vilka val konsumenterna gör i affären.


Vi samarbetar gärna med LRF och andra aktörer för att hitta lösningar på jordbrukets stora miljöutmaningar.

Palle Borgström, förbundsordförande för LRF, och Sofia Karlsson, regionordförande för LRF Västra Götaland, svarar på vår debattartikel där vi argumenterar för ett glyfosatförbud i EU. Vi är i grunden eniga med LRF i strävan att skapa ett mer hållbart jordbruk i Sverige och håller med debattörerna i flera delar. Det svenska lantbruket tar i regel stor miljöhänsyn och bönderna är mer restriktiva med kemiska bekämpningsmedel än i många andra länder, vilket är bra. Trots det återfinns rester av glyfosat och andra kemiska bekämpningsmedel i svenska vattendrag. Forskning visar att spridningen av glyfosat i naturen innebär risker för både människor och miljö.

Minska beroendet av kemikalier

För oss handlar den här frågan inte enbart om att öka marknadsandelen för ekologiska livsmedel i Sverige. Vi behöver minska jordbrukets kemikalieberoende och bevara den starkt hotade biologiska mångfalden i hela Europa. Nu har de europeiska lantbrukarna chans att göra en förändring som kan få stora positiva effekter för miljön.

Det finns redan alternativ till att använda kemiska bekämpningsmedel som glyfosat; de metoder som har utvecklats inom det ekologiska lantbruket kan med fördel användas i hela jordbrukssektorn. Att vi lyfter och sprider de långsiktiga lösningar som finns inom det ekologiska lantbruket skapar en förståelse som får fler konsumenter att välja KRAV-märkta och ekologiska varor i affären.

Vägen mot det hållbara jordbruket kan dock inte enbart drivas av antalet konsumenter som väljer det ena eller andra alternativet i hyllan när de handlar mat. Vi ser fram emot fortsatt dialog med LRF och andra aktörer om hur vi gemensamt kan fortsätta utveckla nya lösningar på de stora miljöutmaningarna. Det bygger en marknad för alla bönder i Sverige som tar stor miljöhänsyn.

Anita Falkenek, vd KRAV

Anders Lunneryd, ordförande Ekologiska Lantbrukarna

Charlotte Bladh André, vd Organic Sweden

 

Fotnot: På måndagen fattade EU beslut om att förlänga tillståndet för glyfosat i EU i ytterligare fem år.

Foto: Jason Blackeye

Publicerades i Göteborgsposten 2017-11-27