Hur ekologiskt jordbruk stödjer de globala målen – #3 Hälsa & välbefinnande's image' Nyheter
Hur ekologiskt jordbruk stödjer de globala målen – #3 Hälsa & välbefinnande

Det är ”Global Goals Week” – en vecka som firar de Globala målen för hållbar utveckling. Vi tar tillfället i akt och berättar hur ekologisk produktion stödjer 6 av de 17 målen.


Vi börjar med mål nummer 3.

#3 – Hälsa och Välbefinnande

Ekologiskt och KRAV-certifierat jordbruk utgår från principen att hälsosamma jordar och hälsosamma ekosystem är grunden till hälsosam mat.

Ett sätt att främja hälsa hos både människor, djur och natur är att inte använda syntetiska bekämpningsmedel. Istället arbetar ekologiska lantbrukare för att en mångfald av grödor, rovinsekter och fåglar ska hjälpa till att hålla ogräs och skadeinsekter borta. Ekologiska Lantbrukarna använder så klart också moderna maskiner, men rensar också en del ogräs manuellt. De kan även använda vissa medel som såpa och rapsolja för att få bukt med löss och andra skadegörare utan naturfrämmande kemikalier.

Ett arbete som kräver både kunskap och kreativitet!

Inte bara ekologiska råvaror utan också förädlade ekologiska livsmedel ska vara producerade på ett så hälsosamt sätt som möjligt. Därför tillåts endast ett 50-tal naturegna tillsatser av de över 300 E-nummer som är godkända inom EU. Det betyder bland annat att ekologisk mat och dryck inte har sånt som syntetiska färgämnen, smakämnen och sötningsmedel, transfetter och smakförstärkare som glutamat på innehållsförteckningen.

Är då ekologiskt ”nyttigare”?

När det gäller näringsmässiga skillnader finns forskning som visar att ekologiska produkter har fördelar. Exempelvis visar en studie publicerad i British Journal of Nutrition visar att ekologiska frukter och grönsaker innehåller upp till 60 procent mer antioxidanter. Professor Carlo Leifert på Newcastle University som ledde studien menar att ”ekologisk mat är rik på antioxidanter och har lägre nivåer av giftiga tungmetaller och bekämpningsmedelsrester”.

Länk till studien: Organic vs non-organic food

Vill du veta mer om det ekologiska lantbrukets mervärden?

Besök följande hemsidor: KRAV, Ekologiska Lantbrukarna, EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, IFOAM Organics International, EkoWeb Sverige och Naturskyddsföreningen. Besök även Globala målen för vidare läsning om FN:s 17 mål för hållbar utveckling.