Information om Uppdrag Gransknings reportage's image' Nyheter
Information om Uppdrag Gransknings reportage

Uppdrag Granskning har publicerat ett upprörande program om djurvälfärden på ett antal KRAV-certifierade gårdar och slakterier. Det är fruktansvärt att se bilder på djur som lider. Så ska det inte se ut på någon gård.

 99 procent av alla 2 300 aktiva KRAV-gårdar med djur har den offentliga kontrollen resulterat i noll förelägganden de senaste tre åren, enligt en sammanställning av KRAV.

Lantbrukare som väljer att KRAV-certifiera sina gårdar åtar sig frivilligt att följa regler som är strängare än svensk djurlagstiftning. Gemensamt är ett stort engagemang för att djur ska få utlopp för sina naturliga behov och beteenden, som att vara utomhus i friska luften för att beta, böka och picka i riktig jord.

KRAVs regelverk innebär också att lantbrukarna får fler kontroller – minst 1-2 kontroller per år jämfört med cirka ett besök vart tionde år enligt svensk djurlagstiftning. Det ökar förutsättningarna för att hitta missförhållanden och säkerställa god djurhållning.

Uppdrag Granskning visar att ett antal gårdar kunnat missköta sin djurhållning. Därför efterlyser nu KRAV att certifieringsbolagen, som kontrollerar gårdarna, ska kunna ta del av de kontroller som utförs av Länsstyrelsen. På så sätt skulle certifieringsbolagen omgående kunna göra extra kontroller på gårdar som misskött sig för att följa upp att åtgärder vidtas, eller för att dra in deras certifikat.

Fortsätt stötta ekologiska lantbrukare som jobbar för bättre djurhållning varje dag. Dela gärna detta inlägg och informationen från KRAV – och handla ekologiskt – inte minst när du köper kött och mejeriprodukter!

Läs mer: