Kommentar till EAT Lancet-rapporten's image' Nyheter
Kommentar till EAT Lancet-rapporten

Vetenskapsjournalisten Henrik Ennart på SVD har lyft ett antal frågor kopplade till den hyllade EAT Lancet-rapporten. Rapporten som publicerades i den brittiska tidskriften The Lancet är en omfattande vetenskaplig sammanställning över hur vi ska äta för att främja vår egen och planetens hälsa.

En av synpunkterna Henrik Ennart lyfter fram i sin artikel är att rapporten har ett ensidigt fokus på energiintag samt på fett, kolhydrater och protein. ”För närvarande produceras nästan dubbelt så många kalorier på jorden som vi behöver. Problemet i dag är att vi äter för mycket, men fel, kalorier. Och att maten inte fördelas rättvist.”

Henrik Ennart menar också att författarna är alltför försiktiga med att peka ut företagens ansvar i det hela. EAT Lancet-rapporten efterlyser krafttag och åtgärder av alla sorters aktörer inom alla sektorer, men Ennart konstaterar att det finns en ovilja att diskutera de stora matproducenternas roll. ”En global omläggning till ett uthålligt livsmedelssystem kan inte bara bygga på ändrade beteenden hos konsumenterna. Även utbudet behöver ändras.”

Avslutningsvis lyfter han fram att rapporten inte behandlar målkonflikten mellan klimat, djurskydd och hälsa. Han menar att författarna väljer att förbise frågan om djurvälfärd när de rekommenderar kyckling och ägg som huvudsakliga källor till animaliskt protein. Anledningen till att kyckling är bra ur klimatsynpunkt är att majoriteten av all kyckling avlas fram i snabb takt på liten yta. Sådan kyckling har dock jämförelsevis lägre näringsvärde och avlas fram utan hänsyn till djurens naturliga beteende.

Rapporten belyser många centrala frågor och är ett viktigt bidrag i samtalet om hur vi ska äta för att främja vår egen och planetens hälsa. Men en fråga som varken Henrik Ennart eller författarna bakom EAT Lancet diskuterat är kemiska bekämpningsmedlens påverkan på biologisk mångfald, jordarnas bördighet, ekosystemen, grundvattnet och vår hälsa. Vi ser gärna att insikterna från rapporten kombineras med det vi vet om de kemiska bekämpningsmedlens effekter.

I arbetet med rapporten har de inte heller undersökt i vilken omfattning framtidens jordbruk bör vara ekologiskt. Men Line Gordon, en av forskarna bakom rapporten, framhäver (SVD 17/1) att de förändringar som presenteras i rapporten skapar möjligheter för ökad ekologisk produktion.