Kommunikationsguide om ekologiska livsmedel's image' Nyheter
Kommunikationsguide om ekologiska livsmedel

Med syfte underlätta för dig som ska marknadsföra eller på något annat sätt kommunicera om ekologiska livsmedel i kommersiella sammanhang har Organic Sweden och Ekologiska Lantbrukarna tagit fram en Kommunikationsguide. 

Kommunikationsguiden riktar sig till hela livsmedelskedjan – lantbrukare, livsmedelsföretag, grossister, restauranger och dagligvaruhandel. Guiden presenterar dels 7 belagda mervärden som konceptet ekologisk produktion innebär, dels vilka mervärden som följer med 9 olika kategorier livsmedel. Var och en har en kort bakgrundsinformation samt exempel på vinster eller mervärden med ekologisk produktion av livsmedel och vägleder dig om hur påståenden och uttryck kan användas – eller bör undvikas.

  • Guiden ger exempel på påståenden som kan användas i just den formuleringen som presenteras
  • Den ger exempel på källor och referenser (forskningsrapporter mm) som stödjer påståendena
  • Den ger också exempel på påståenden och formuleringar som kommersiella aktörer bör undvika med hänvisning till marknadsföringslagen

I Kommunikationsguiden kan du alltså lätt plocka upp budskap och formuleringar till annonser, förpackningar eller till din webbplats. Innehåll och påståenden är vetenskapligt belagda och juridiskt granskade.

Viktigt att tänka på

Marknadsföring av livsmedel ställer höga krav på vederhäftighet och det är alltid annonsören som ytterst ansvarar för att påståendet kan bevisas i det enskilda fallet. Undvik därför överdrifter och generella påståenden och hänvisa till källor. Tänk också på att vederhäftiga påståenden som används i ett visst sammanhang kan anses som vilseledande i ett annat fall, exempelvis beroende på vilken bild som visas eller vilken produkt det handlar om. Avgörande är vad målgruppen får för intryck vid en helhetsbedömning i det enskilda fallet.

Ladda ner Guide för kommunikation om ekologiska livsmedel.

Ekologiska Lantbrukarna och Organic Sweden står tillsammans som avsändare till Kommunikationsguiden.

 

Vid frågor kontakta: info@organicsweden.se