Lansering av Nudging för ekologiskt i butik 2023's image' Nyheter
Lansering av Nudging för ekologiskt i butik 2023

Den 24 januari lanserar vi rapporten Nudging för ekologiskt i butik 2023. Rapporten tar sin utgångspunkt i ett antal butiksexperiment som genomfördes under hösten 2023. Syftet med insatsen var att testa och utvärdera nya kommunikativa grepp för att öka försäljningen av ekologisk mat och dryck. Med rapporten vill vi sprida kunskap om hur man i butik – med relativt enkla medel – kan få fler att välja hållbara ekologiska alternativ.


Program

09.00 – 09:15 Presentation av projektet Nudging Organic
Charlotte Bladh André och Anton Järild på Organic Sweden berättar om projektet.

09.15 – 09:35 Presentation av beteendeinsikter och nudgeverktygen
Linda Lindström, beteendestrateg på byrån Beteendelabbet, presenterar höstens butiksexperiment, resultaten och vilka lärdomar vi kan dra.

09.35 – 10:00 Paneldiskussion med livsmedelsföretag
En panel av livsmedelsföretag som medverkat i butiksexperimenten delar med sig av sina insikter och erfarenheter kopplat till projektet och butikskommunikation i stort.
 

5 min paus


10.05 – 10:25 Frågestund
Anton och Linda diskuterar resultaten och öppnar upp för frågor från publiken.

10.25 – 11:00 Summering & nästa steg
Anton och Charlotte summerar och berättar om hur projektet kommer tas vidare under
2024.


Anmäl dig här.