Marknaden för ekologiska livsmedel passerar 40 miljarder euro i europa's image' Nyheter
Marknaden för ekologiska livsmedel passerar 40 miljarder euro i europa

Med en tillväxt på nästan 8 procent slog försäljningen av ekologiska livsmedel rekord i Europa och uppgick till 40,7 miljarder euro 2018. Det betyder att det skett en fördubbling av ekomarknaden i Europa och EU mellan 2009 och 2018, enligt den senaste statistiken från FiBL, Forskningsinstitutet för ekologiskt jordbruk i Schweiz. EU är därmed den näst största marknaden för ekologiskt i världen med en omsättning på 37,4 miljarder euro, näst efter USA vars ekomarknad uppgick till 40,6 miljarder euro.

Infografik från FiBL


Tyskland – Största marknaden i Europa

Inom Europa är Tyskland den största marknaden för ekologiska livsmedel med ett värde på 10,9 miljarder euro. Frankrike utmärker sig också med en tillväxt på över 15 procent. I Sverige är andelen ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsförsäljningen 9 procent, vilket placerar oss på tredje plats efter Danmark (11,5%) och Schweiz (10%). Också när det gäller konsumtionen av ekologiskt per capita ligger Sverige på tredje plats efter Danmark och Schweiz.

Ekologiska jordbruksarealen ökar i Europa

Den ekologiska jordbruksarealen ökade med 1,25 miljoner hektar i hela Europa och med 1 miljon inom EU. Det motsvarar en ökning med 8,7 procent. Mer än 15,6 miljoner hektar jordbruksmark i Europa är nu ekologiskt certifierad och därav står EU för 13,8 miljoner hektar. Den totala andelen ekologisk jordbruksareal uppgår därmed till 3,1 procent i Europa och till 7,7 procent inom EU.

Sverige har 20 procent ekologisk jordbruksareal

I Europa (och globalt) har Lichtenstein med sina 38,5 procent den största andelen ekologisk jordbruksareal följt av Österrike med 24,7 procent. Sverige ligger på fjärde plats med 20 procent ekologisk jordbruksareal. Med sina 2,2 miljoner hektar har Spanien till ytan störst ekologisk areal i Europa. Därefter kommer Frankrike och Italien med 2 miljoner hektar var.

Flest ekologiska livsmedelsföretag i Italien

Antalet ekologiska lantbrukare i Europa ökade med 5,4 procent 2018. Därmed uppgick antalet ekologiska lantbrukare till nästan 420 000. Störst antal ekolantbrukare har Turkiet med 80 000 och Italien med 69 000 ekolantbrukare. Antalet ekologiska förädlingsföretag uppgick till nästan 76 000 i Europa under 2018. Italien är även det land som har flest ekologiska förädlingsföretag, medan Tyskland har störst andel företag som importerar ekologiska livsmedel.


 Sammanfattning

  • Ekoförsäljningen ökade med nästan 8% i Europa 2018
  • Den europeiska ekomarknaden passerade 40 miljarder euro
  • Europeiska konsumenter spenderar allt mer på ekologisk mat
  • Danmark har den största ekoandelen av den totala livsmedelsförsäljningen med 11,5%
  • Andelen ekologisk jordbruksmark ökade med 1 miljon hektar 2018
  • 15,5 miljoner hektar jordbruksmark i Europa är ekologiskt certifierad
  • Spanien har till ytan störst ekologisk jordbruksareal
  • Liechtenstein har störst andel ekologisk jordbruksmark
  • Antalet ekologiska lantbrukare uppgår till 420 000 i Europa – en ökning med 5,4%
  • Antalet ekologiska förädlingsföretag uppgår till 76 000 – flest finns i Italien