Mer gräs ger bättre kött's image' Produktnyheter
Mer gräs ger bättre kött

I marknadsföringen av mat är det ofta som just platsen/regionen används för att framhäva produktens kvalitet och i mindre utsträckning hur maten har producerats. Men när det kommer till vissa produktkategorier som exempelvis kött ser vi internationellt och även i Sverige att hur:et börjar få lika stor betydelse som var:et.

Ett sådant exempel är Gröna Gårdar som via sitt nätverk av ett 40-tal gårdar i Västsverige erbjuder hängmörat kött från gräsuppfödda djur. På sin hemsida, där en stor del av försäljningen sker, redogör de för både kvalitets- och hållbarhetsaspekterna av djur som får gå på bete. Den intresserade kan till och med läsa om de olika växtarterna (timotej, vitklöver, käringtand etc.) som ingår i djurens foder och hur det påverkar köttets smak och marmorering. På företagets hemsida går det också att bekanta sig med de olika gårdarna och ekolantbrukarna som föder upp djuren.

Gröna Gårdars sortiment består av fyra olika delar:

  • Förädlade produkter som en rad olika korvar, leverpastej, buljong, oxfett, leverpastej och ost
  • Färdiga köttlådor med allt från finare styckdetaljer till nötfärs, fläsk, får, lamm och även lite mer ovanliga alternativ som dovhjort och kronhjort
  • Enskilda styckdetaljer för den som vill komponera sin egen låda
  •  Organ och ben av gris, kyckling, lamm eller nöt


Kort fakta om Gröna Gårdar
Drivs av: Märta Jansdotter och medarbetare
Fokus: Nötkött, lamm och gris från ekologiska gårdar
Unicitet: Köttlådor med kött från djur uppfödda på gräs och örter