Minskad försäljning av ekologiskt i Sverige under 2020's image' Nyheter
Minskad försäljning av ekologiskt i Sverige under 2020

Under pandemin har vi sett en kraftig försäljningstillväxt av ekologiska livsmedel i världen, men inte i Sverige. För första gången på 12 år minskar nu försäljningen, enligt analysföretaget EkoWeb.

I länder som USA, Tyskland, Italien och Storbritannien har försäljningen av ekologisk mat och dryck ökat kraftigt under pandemin. Förklaringen ligger enligt vissa experter i att konsumenter fått mer tid till att reflektera kring hur maten de äter inte bara påverkar deras egen hälsa utan även klimatet och den biologiska mångfalden.

I Sverige ser vi inte samma utveckling trots att försäljningen av livsmedel generellt ökat i dagligvaruhandeln som ett resultat av att vi lagar och äter mer mat i hemmet och mindre mat ute på restauranger, på barer och kaféer under pandemin. Statistik från analysföretaget EkoWeb visar att den ekologiska livsmedelsförsäljningen tappar marknadsandelar – en minskning med 0,3 procentenheter från 9 procent 2019 till 8,7 procent 2020.

En anledning till utvecklingen är att dagligvaruhandeln kraftigt dragit ner på marknadsföringen av det ekologiska segmentet under de senaste fyra åren. Sedan 2016 har dagligvaruhandeln minskat sina kampanjer för ekologiskt med hela 33 procent, enligt uppgifter från företaget Matpriskollen.

En ljuspunkt som presenteras i EkoWebs rapport är dock e-handeln där andelen ekologiska livsmedel är två till tre gånger högre än i butik, vilket förklaras av att de ekologiska alternativen får bättre exponering i digitala sammanhang – jämfört med fysiska butiker där hyllplacering och exponering blir helt avgörande för försäljningen.

Trots att marknaden för ekologisk mat och dryck planat ut de senaste åren och nu minskar, är Sverige fortfarande ett av de länder i världen med högst andel konsumtion av ekologiskt per capita. Därutöver är 20 procent av Sveriges jordbruksareal är ekologiskt certifierad – bara fyra länder i världen har en högre andel ekologisk jordbruksmark. Dessutom är 38 procent av konsumtionen i våra offentliga kök ekologisk – inget land i världen har en högre andel ekologiska livsmedel på förskolor, skolor, sjukhus och äldreboenden.

Sverige behöver bevara sin position som ett ekoland i världsklass! Vi behöver göra det för den biologiska mångfalden, för klimatet och inte minst för att fler djur ska få komma ut under bar himmel och beta, böka och picka gräs.

Ladda ner rapporten i sin helhet här: Ekologisk Livsmedelsmarknad 2021

Läs mer om mervärdena med ekologiskt: